Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vorst vorsti vastu

Esmaspäev, 10. September 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Km 15:1-20

Simsoni pulm ja tema mõistatus
1Aga mõne aja pärast, nisulõikuse ajal, tuli Simson oma naist külastama, sikutall kaasas, ja ütles: „Ma tahan minna kambrisse oma naise juurde!” Aga naise isa ei lasknud teda minna.
2Ja naise isa ütles: „Ma olen alati mõelnud, et sa teda hoopis vihkad, seepärast ma andsin tema su peiupoisile. Eks ole ta noorem õde temast ilusam? Saagu nüüd see tema asemel sulle!”
3Aga Simson vastas neile: „Seekord olen ma vilistite ees süüta, kui ma neile paha teen.”
4Ja Simson läks ning püüdis kinni kolmsada rebast; ta võttis tõrvikuid, sidus sabad paarikaupa kokku ja pani iga sabapaari vahele tõrviku.
5Siis ta süütas tulega tõrvikud ja laskis rebased lahti vilistite viljapõldudele, süüdates nõnda põlema niihästi nabrad kui lõikamata vilja, viinamäed ja õlipuud.
6Kui vilistid küsisid: „Kes seda tegi?”, siis vastati: „Simson, timnalase väimees, sellepärast et äi võttis ära ta naise ja andis tema peiupoisile.” Siis vilistid läksid ja põletasid tulega naise ja tema isa.
7Aga Simson ütles neile: „Kui te nõnda teete, siis ma tõesti ei puhka enne, kui olen teile tasunud!”
8Ja ta peksis nad puruks suures tapluses „säärtest puusadeni”. Seejärel ta läks ja elas Eetami kaljulõhes.
Simson võidab vilistid Lehhis
9Vilistid tulid ja lõid leeri üles Juudasse ning hulkusid Lehhis.
10Ja Juuda mehed küsisid: „Miks olete tulnud meie vastu?” Nad vastasid: „Me tulime Simsonit kinni siduma, talitama temaga, nagu tema talitas meiega.”
11Siis läks Juudast kolm tuhat meest Eetami kaljulõhe juurde ja nad ütlesid Simsonile: „Kas sa ei tea, et vilistid valitsevad meie üle? Miks sa tegid meile seda?” Aga tema vastas neile: „Nagu nemad minule tegid, nõnda tegin mina neile.”
12Ja nad ütlesid temale: „Me tulime, et sind kinni siduda ja vilistite kätte anda.” Simson ütles neile: „Vanduge mulle, et te ise ei taha mulle kallale kippuda!”
13Nad ütlesid temale vastates: „Ei, me ainult seome sind ja anname nende kätte ega taha hoopiski mitte surmata.” Siis nad sidusid teda kahe uue köiega ja viisid ta kaljult ära.
14Kui ta jõudis Lehhisse, siis hõiskasid vilistid temale vastu; aga Issanda Vaim tuli võimsasti ta peale ja siis olid köied ta käsivartel otsekui tules kõrbevad linased lõngad ja tal sulasid köidikud kätelt.
15Ja ta leidis ühe toore eeslilõualuu, sirutas oma käe, võttis selle ja lõi sellega maha tuhat meest.
16Ja Simson ütles: „Eesli lõualuuga - hunnik hunniku peale. Eesli lõualuuga ma lõin maha tuhat meest!”
17Ja kui ta nõnda oli öelnud, siis ta viskas käest lõualuu ning pani sellele paigale nimeks Raamat-Lehhi.
18Ja et tal oli väga suur janu, siis ta hüüdis Issanda poole ning ütles: „Sina andsid oma sulase käe läbi selle suure võidu; nüüd ma pean aga surema janusse ja langema ümberlõikamatute kätte!”
19Siis Jumal lõhestas Lehhis oleva õõne, sealt tuli välja vesi ja ta jõi; ta vaim tuli tagasi ja ta elustus. Seepärast pandi sellele nimeks „Hüüdja allikas”, mis on Lehhis tänapäevani.
20Ja ta mõistis Iisraelile kohut vilistite ajal kakskümmend aastat.

Kui sind on kunagi vääralt koheldud, siis meenuta korraks viimast sellist olukorda. Kui see sind ikka veel vaevab - vii see palves Jumala ette just nüüd.

Läbi Simsoni abiellumise korraldamist ümbritseva segaduse, viib Jumal täide oma plaani, ning see julgustab ka meid: Jumalat ei saa iial välja arvata Tema loodud universumist.

Jumal pöörab ümber vilistide elukorralduse. Need Jumala rahva maale sissetungijad on oma eduga liialt ära harjunud. Nüüd tõuseb esile uus muster: endisele edule järgneb hävituste rida. Vilistide arvates on kõik just nii nagu peab, eriti mis puudutab Simsoni naist - kõik on korraldatud ning Simsonil tuleb tehtud teoga vaid leppida. Kohe seejärel aga ärkavad nad suitsevate põldude ning viinamägede ääres. Edasi püüavad nad omapoolse mõrvarliku süütamiskatse läbi selle tülitegijaga asjad ühele poole saada ükskord ja alatiseks, kuid selle eest maksavad kohe oma eluga tuhanded nende endi seast.

Konflikt eskaleerub; iga järjekordne kokkupõrge toob kaasa järjest suurema hävituse; Issanda Vaim paiskab vilistide ootused peapeale, tõmmates oma sulast Simsoni aina sügavamale tülidesse. Miks arvame meie, et saabuvas jumalariigis saab meil olema lihtne ja kerge? Miks meile tundub, et selleks, et olla tulemuslikum vaimses sõjapidamises, peame teistele enam meeldida?

Simsonile läheb edu igatahes kalliks maksma. On piisavalt hull olla pidevas vastuseisus ning halvasti koheldud Jumala rahva vaenlaste poolt; kuid saada sõimatud ning vaenlase kätte üle atnud omaenda rahva liikmete poolt, kes selle läbi kasu saavad, on tõeliselt julm löök. Salm 11 on terve Vana Testamendi üks kõige usuvaesemaid ning laisku ning pateetilisi kommentaare mistahes Jumala rahva liikmelt ükskõik kus maailmas. Samahästi oleks nad võinud ütelda;” Kas sa ei tea, et Jehoova on surnud?” Sest küsimus: “Miks sa tegid meile seda?” - peaaegu välistab igasuguse uskumise….

 
Kas kusagil su suhtlusringkonnas on mõni suurem või väiksem konflikt, mida võiksid täna aidata lahendada? Võibolla ei ole tekkinud olukord üldse sinu süü. Palu, et Jumal annaks sulle tarkust tuua rahu selle keskele Jumala enda viisil.

Selle kommentaari autor: Dominic Smart