Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vilkuv küünal

Reede, 14. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 52:1-34

Juuda kuninga Sidkija valitsus
1Sidkija oli kuningaks saades kakskümmend üks aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas üksteist aastat; ta ema nimi oli Hamutal, Jeremija tütar Libnast.
2Ta tegi kurja Issanda silmis, just nagu Joojakim oli teinud.
3Jah, mis sündis Jeruusalemmas ja Juudas, põhjustas Issanda viha, kuni ta heitis need ära oma palge eest.
Jeruusalemma vallutamine
4Sidkija hakkas mässama Paabeli kuninga vastu. Ja tema valitsemise üheksandal aastal, kümnenda kuu kümnendal päeval, tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar, tema ja kogu ta sõjavägi Jeruusalemma vastu ja lõi leeri üles selle alla; ja nad ehitasid selle ümber piiramisseadmed.
5Ja linna piirati kuni kuningas Sidkija üheteistkümnenda aastani.
6Neljanda kuu üheksandal päeval võttis nälg linnas võimust ja maa rahval ei olnud leiba.
7Siis murti linna sisse; aga kõik sõjamehed põgenesid ja läksid öösel linnast välja läbi kuninga rohuaia juures oleva müüridevahelise värava, kuigi kaldealased olid ümber linna; ja nad läksid lagendiku poole.
8Aga kaldealaste sõjavägi ajas kuningat taga ja nad said Sidkija kätte Jeeriko lagendikel, kui kõik ta sõjavägi tema juurest oli laiali läinud.
9Ja nad võtsid kuninga kinni ning viisid ta Paabeli kuninga juurde Riblasse Hamatimaale, ja too mõistis kohut tema üle.
10Ja Paabeli kuningas tappis Sidkija pojad tema silme ees, samuti tappis ta Riblas ka kõik Juuda vürstid.
11Aga Sidkija silmad tehti pimedaks ja ta aheldati vaskahelaisse; siis Paabeli kuningas viis ta Paabelisse ja pani vangikotta kuni ta surmapäevani.
Juudid viiakse vangi Paabelisse
12Ja viienda kuu kümnendal päeval, see on kuningas Nebukadnetsari, Paabeli kuninga üheksateistkümnendal aastal, tuli Nebusaradan, ihukaitsepealik, kes oli Paabeli kuninga teenistuses, Jeruusalemma.
13Ja tema põletas ära Issanda koja ja kuningakoja ning kõik Jeruusalemma kojad; nimelt kõik suurnike kojad põletas ta tulega.
14Ja kogu kaldealaste sõjavägi, kes oli koos ihukaitsepealikuga, kiskus maha kõik Jeruusalemma müürid ümberringi.
15Ja osa vaesemast rahvast ning rahva jäägi, kes olid jäänud linna, ja ülejooksikud, kes Paabeli kuninga poole olid üle jooksnud, ja käsitööliste jäägi viis ihukaitsepealik Nebusaradan vangi.
16Aga Nebusaradan, ihukaitsepealik, jättis maa vaesemast rahvast alles viinamägede harijaid ja teopäevade tegijaid.
17Vasksambad, mis kuulusid Issanda koja juurde, ja alused ning vaskmere, mis olid Issanda kojas, kaldealased purustasid ja viisid kogu nende vase Paabelisse.
18Potid, labidad, tahikäärid, piserdusnõud, kausid ja kõik vaskriistad, millega peeti teenistust, võtsid nad ära.
19Samuti võttis ihukaitsepealik ära liuad, sütepannid, piserdusnõud, potid, lambijalad, kausid ja peekrid, mis olid puhtast kullast ja puhtast hõbedast.
20Mõlema samba, vaskmere ja kaheteistkümne vaskhärja, mis olid aluste all, mis kuningas Saalomon oli teinud Issanda koja jaoks - kõigi nende asjade vask oli vaagimatu.
21Mis puutub sammastesse, siis oli ühe samba kõrgus kaheksateist küünart, ja selle ümber ulatas kaheteistküünrane mõõdunöör; selle paksus oli neli sõrme, see oli seest õõnes.
22Nupp selle peal oli vasest ja nupu kõrgus oli viis küünart; võrestik ja granaatõunad ümber nupu olid kõik vasest; ja samasugune oli teine sammas granaatõuntega.
23Granaatõunu oli väljaspool üheksakümmend kuus; kõiki granaatõunu võrestikul ümberringi oli sada.
24Ja ihukaitsepealik võttis Seraja, ülempreestri, ja Sefanja, temast järgmise preestri, ja kolm lävehoidjat,
25ja võttis linnast ühe hoovkondlase, kes oli olnud sõjameeste käsutaja, ja seitse meest kuninga lähikonnast, kes leiti linnast, ja väepealiku kirjutaja, kes värbas maa rahvast sõjaväkke, ja kuuskümmend meest maa rahva hulgast, kes leiti linnast,26- need võttis Nebusaradan, ihukaitsepealik, ja viis Paabeli kuninga juurde Riblasse.
27Ja Paabeli kuningas lõi need maha ning surmas need Riblas Hamatimaal. Nõnda viidi Juuda vangi omaenese maalt.
28See on rahva arv, kelle Nebukadnetsar vangi viis: seitsmendal aastal kolm tuhat kakskümmend kolm juuti;
29kaheksateistkümnendal Nebukadnetsari aastal kaheksasada kolmkümmend kaks hinge Jeruusalemmast;
30kahekümne kolmandal Nebukadnetsari aastal viis Nebusaradan, ihukaitsepealik, juute vangi seitsesada nelikümmend viis hinge; kõiki hingi oli neli tuhat kuussada.
Joojakini vabastamine
31Aga kolmekümne seitsmendal aastal pärast Juuda kuninga Joojakini vangiviimist, kaheteistkümnenda kuu kahekümne viiendal päeval, tõstis Paabeli kuningas Evil-Merodak, sel aastal kui ta sai kuningaks, Juuda kuninga Joojakini pea üles ja tõi tema vangikojast välja.
32Ja ta kõneles temaga lahkesti ning andis temale istme ülemale nende kuningate istmeist, kes olid tema juures Paabelis.
33Ja Joojakin vahetas oma vangiriided ning sõi alaliselt tema juures leiba kogu oma eluaja.
34Ja ta sai Paabeli kuningalt ülalpidamise, kindla ülalpidamise, mida ta vajas iga päev, niikaua kui ta elas.

"Südaööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduste eest" (Ps 119:62). Mõtle järgi, mil määral kajavad sinus vastu psalmisti sõnad.

Jeremija raamat lõpeb traagiliselt - Jeruusalemm hävitatakse. Sündmused olid kohutavad. Paabeli kuningas Nebukadnetsar ning tema armee piirasid linna selleks, et rahvas sõnakuulelikuks näljutada. Pärast pooltteist aastat  (s 4-6) nälgis kogu rahvas (s 6). Sellel hetkel murdsid babüloonlased läbi müüri linna sisse, samal jal kui Juuda sõjavägi proovis põgeneda (s 7). Kuningas Sidkija põgenes ära koos sõjaväega, kuid kaotas siis oma sõjamehed silmist ning ta püüti kinni (s 9). Pabeli kuninga poolt piinatuna ja häbistatuna viidi ta avalikult ja teotatuna Paabelisse (s 11). Kuu aega hiljem (s 12) läks ihukaitsepealik Nebusaradan Jeruusalemma ja kandis hoolt, et tempel, muud olulised ehitised ning kõik müürid hävitataks (s 13, 14). Suurem osa linna jõukusest võeti kaasa (s 17-23) ning peamised ametnikud püüti kinni ja hukati (s 24-27). Juuda oli nüüd pagendatud. 

Ometi võis keset neid õudusi näha pisut armu. Ründaja jättis kõige vaesema rahva maha ja andis neile isegi viinamägesid ja põlde (s 16) (vaata ka Jr 39:10)! 

Mis siin õieti toimub? Kolmas salm annab selle kohta hirmuäratava seletuse. Siiski, vaatamata Joojakimi läbikukkumisele ja 37 aastat kestnud pagendusele ning vangistusele, lasi Paabeli uus kuningas tema vabaks ning tagas tema toimetuleku elu lõpuni (s 31-34). Missugune lootuse märk see pagulaste jaoks oli! Ehk avab Jumal ka nende vangikongide uksed. Vaatamata Jeremija raamatu süngusele, on siingi võimalik näha päästmise tõotust ja uut lepingut (Jr 31:31-34). See tõotus  täitub Jeesuses (Hb 10:11-18). See piiblitekst kinnitab, et ka meie jaoks ei ole kunagi liiga hilja.

Alati on veel  lootust.

 
Elades oma tavapärast elu mõtle, millise muutuse toob meie ellu teadmine, et me tunneme kohutmõistvat kuid samas ka lootust andvat Jumalat?

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams