Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalale avatud südame tarkus

Laupäev, 15. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 20:1-16

Saalomoni tarkus
1Vein paneb pilkama, vägijook lärmama, ja ükski, keda see paneb taaruma, pole tark.
2Kuninga ähvardus on otsekui noore lõvi möirgamine: kes teda vihastab, teeb pattu oma hinge vastu.
3Mehele on auks hoiduda riiust, aga kõik meeletud hakkavad peale.
4Laisk ei künna sügisel: lõikusajal ta ootab asjata.
5Nõu on mehe südames nagu sügav vesi, aga arukas mees oskab seda ammutada.
6Paljud inimesed kuulutavad omaenese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe?
7Õige elab oma vagaduses, õnnelikud on ta lapsed pärast teda.
8Kuningas, kes istub kohtujärjel, hajutab oma silmadega kõik kurja.
9Kes võiks öelda: „Ma olen oma südame puhtaks teinud, ma olen oma patust puhas”?
10Kahesugune kaaluviht ja kahesugune vakk - ka need mõlemad on Issanda meelest jäledad.
11Juba poisikese tegudest tuntakse, kas ta loomus on puhas ja õige.
12Kuulja kõrva ja nägija silma - ka need mõlemad on Issand teinud.
13Ära armasta und, et sa ei jääks vaeseks; hoia silmad lahti, siis saad leiba küllalt!
14„Halb, halb!” ütleb ostja, aga ära minnes ta kiitleb.
15Olgu kulda ja palju pärleid, aga teadlikud huuled on veel kallimad.
16Võta kuub sellelt, kes on hakanud käendajaks võõrale, muulaste pärast võta temalt pant!

Alati ei ole vaja ilmutusi, et otsustada, millisel moel toimida. “Isa. Aita mind täna näha asju Sinu vaatepunktist.”

Tänasest, esmapilgul nagu üksikutest teemadest kokkupandud tekstist näeme, kui praktiline ja detailne võib olla Jumala sõna. Mõned neist ütlemistest on iseenesest selged ja kehtivad ka kaks ja pool tuhat aastat hiljem. Need ei vaja palju tõlgendamist, vaid  kirjeldavad asju nii nagu need on ja nende ütluste üks mõte on, et inimene peaks tunnistama reaalsust ja sellele vastavalt käituma. 

Antud lõigus liigub fookus kord kuningale, siis jälle inimesele- tema käitumise motiividele ja iseloomule. Sellest hoolimata võib lugedes märgata, et nii kuninga kui ka mehe üle valvavad Jumala silmad - Temalt tuleb otsus, mis on hea ja mis on kuri (s 10); Temalt tuleb ka hoiatus (s 13), tarkus (s 15) ja julgustus (s 5, 14). Tema on loonud inimese ja asetanud valitsema aukandjad. Tema otsustab ka viimselt kes on õige (s 7).

Salmid 2, 4 ja 13 räägivad üldteada asjadest, mis peaksid otseselt mõjutama meie käitumist. Mõned õpetussõnad kirjeldavad vastuvõetamatut asjade seisu. Mõned ütlused võivad vajada kaasajastamist selleks, et tegeleda praeguste probleemidega: nt salmis 1 olev hoiatus joobnud olemise suhtes vajab ilmset laiendamist. Kaasajal on vaja pigem mainida, et alkohol (nagu teisedki sõltuvusained) muudab inimese mitte lihtsalt rumalaks, vaid sageli saamatuks ja teiste suhtes ohtlikuks. 

See tõstatab aga ka edasised küsimused. Kuidas on nendega, kes ise kunagi ei tarbi liigselt alkoholi? Kas nad sellest hoolimata aitavad luua ühiskonda, kus liiga paljudel inimestel puudub taoline enesekontrolli tase ning nad võivad kergesti muutuda ohtlikuks nii enesele kui ka teistele? Võibolla tuleks karskus nimetada tänapäeva kristlikuks ja tervemõistuslikuks vooruseks.  

Peamine mõte on siiski, et on hulgaliselt olukordi, kus kristlastel ei ole tingimata vaja oodata erilisi ilmutusi ja Vaimu juhtimist selleks, et otsustada millisel moel toimida. Kui meie süda on avatud Jumala kõnetusele, siis tajume kiirelt  ära olukordade praktilise tarkuse. See eeldab, et meie meeled on jätkuvalt keskendunud Jumala kuulamisele ja süda valmis teostama seda, mida Tema meile räägib, mistahes olukorras me ka poleks.

 
“Issand, hoia oma sulast ülbete pattude eest; ärgu need valitsegu mind! Siis ma olen laitmatu ja vaba paljudest üleastumistest.” (Ps 19:14)

Selle kommentaari autor: APÜ