Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalast juhitud

Esmaspäev, 17. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 21:1-14

Saalomoni tarkus
1Kuninga süda on Issanda käes nagu veeojad: tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab.
2Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga Issand katsub südamed läbi.
3Teha, mis õige ja kohus - see on Issandale olulisem kui ohver.
4Ülbed silmad ja hooplev süda, õelate lamp, on patt.
5Virga kavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju.
6Valeliku keelega varanduste soetamine on surma otsijate hajuv tuulevine.
7Õelate vägivald viib ära neid endid, sest nad ei taha õigust teha.
8Süüdlase tee on kõver, aga süütu eluviis on õige.
9Parem on elada katusenurgas kui riiaka naisega ühises kojas.
10Õela hing ihaldab kurja, ligimene ei leia armu tema silmis.
11Kui pilkajat karistatakse, saab kohtlane targaks, ja kui tarka õpetatakse, võtab ta õpetust.
12Õige pidagu silmas õela koda: õelad tõugatakse õnnetusse.
13Kes suleb oma kõrva viletsa hädakisale, see peab ka ise karjuma vastust saamata.
14Salajane and vaigistab viha ja kingitus põue - tugeva raevu.

Mil viisil Jumal juhib sind igapäevaselt? Täna iga õnnistuse eest, mis on sinuni jõudnud Tema juhtimist järgides.

Tänasest tekstist võime välja lugeda, et kui kuningas või rahvajuht ei lase oma elu juhtida Jumalal, siis ta ei olegi kuningas. Siin on väga konkreetne hinnang kuninga või juhi positsioonile: see ei ole ainult amet ega seisus, vaid seisund ja vaimulik hoiak e suhtumine Jumalasse.

Kui Peetrus nimetab kristlasi valitud sooks, kuninglikuks preesterkonnaks (vt 1Pt 2:9), siis peaks meiegi süda olema kui veeojad, mida juhib Jumal. See on loomulik ka seetõttu, et Tema on eluvee allikas. Seega lähtume Temast, ilma Temata ei olekski me elus.

Järgnevates salmides on ära näidatud, mis juhtub, kui juht või ükskõik kes ei ole aldis Jumala juhtimisele. Kui see, kes tahab olla n-ö kuninglikul positsioonil, on küll näiteks tugev majandusmees või kaval välispoliitik, kuid jääb kurdiks hädasolija kurtmisele, siis eirab ta õiguse-õigluse jumalikku seadust, milleks tema positsioon teda kohustab, siis on tema sisimas vägivald, mida siin nimetatakse õelaks. Ja siinsed õpetussõnad juhivad meid tõdemuse juurde: õelate vägivald viib nagu tulvavesi ära neid endid – jumalikud printsiibid toovad õigluse esile varem või hiljem.

Meiegi ühiskonnas on neid, kes tahaksid valitseda inimesi, kuid nende mõtted ja arvestused on seotud vaid majanduslike teguritega. Tavalise inimese heaolu ei ole üldse argument, mis muudaks olulisi otsuseid. Ja nii kannatavadki just need, kes on hädas – nende häält ei võeta kuulda.

 
Annaks Jumal meie rahva juhtidele ja meile endale kuuljat kõrva ja valmisolekut sirutada abistav käsi. Siis ei taba meid õelate saatus, vaid leiame elu, õiguse ja au (s 21).

Selle kommentaari autor: APÜ