Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Olla õige

Teisipäev, 18. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 21:15-31

Saalomoni tarkus
15Õigele on rõõmuks, kui tehakse õigust, aga kurjategijaile on see ehmatuseks.
16Inimene, kes eksib tarkuse teelt, peab minema puhkama surnute seltsi.
17Kes armastab lõbu, jääb vaeseks meheks; kes armastab veini ja õli, ei saa rikkaks.
18Õel jääb lunahinnaks õige eest ja ausate asemele jääb autu.
19Parem on elada kõrbemaal kui riiaka ja pahura naisega.
20Targa kodus on kallist vara ja õli, aga alp inimene neelab need.
21Kes taotleb õiglust ja headust, leiab elu, õiguse ja au.
22Tark tõuseb vägevate linna ja kisub maha kantsi, mille peale nad lootsid.
23Kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest.
24Pilkaja on selle ülbe upsaka nimi, kes teeb oma tegusid määratus ülbuses.
25Laisale on ta ihkamine surmaks, sest ta käed ei taha tööd teha.
26Päev otsa himustab ta aina saada, aga õiglane annab ega keela.
27Õelate ohver on jäledus, eriti kui seda tuuakse häbiteo eest.
28Valetunnistaja hukkub, aga mees, kes midagi on kuulnud, võib alati rääkida.
29Õel mees näitab jultunud nägu, aga õige kinnitab oma teid.
30Issanda vastu ei aita tarkus, mõistus ega nõu.
31Hobune seatakse valmis tapluse päevaks, aga võit on Issanda käes.

Kas sa pead ennast õigeks? Põhjenda.

Usuõpetuse reformaator J.Kõpp on kord öelnud, milline peaks kristlane olema: vaba –  vaba muredest ja kartustest, sest neid on võimalik võita; julge ja rõõmus – mitte elu eest põgeneda, vaid seista keset elu ka siis, kui see on võitlus, püsides võitlejana, kes on kindel võidus. Väsimatu täiuslikkuse taotleja – tõemeelne ja aus, õiglane ja hea, leplik ja salliv kaasinimeste vastu. 

Piibel rõhutab, et õige inimene on eelkõige jumalakartlik, loodab kindlalt Jumala peale ning tunneb ja järgib Jumala seadusi. Ka tänases tekstis on läbivaks motiiviks õige inimese ja õigluse teema. Salmis 15 vastandatakse õigele kuri, kes ehmub, kui temale tehakse head! Salmi 16 kohta on elust tuua palju näiteid, nagu arvukad roolijoodikud, kelle süü tõttu nende enda ja pahatihti ka süütute inimeste elu lõpeb sageli surmaga. 

On hämmastav, kui vähesed inimesed maailmas teadvustavad endale ohtu, mis tabab neid mitte-õige eluviisi - lõbujanu, raha tuulde loopimise, kõlbluse languse ja moraalireeglite jalge alla tallamise tõttu. Tekstis loetletud tagajärjed sellise eluviisi puhul on karmid (s 17, 18, 30).

Elada koos probleemse inimesega, kes kisub tüli, või ei valva oma suud (s 19, 23) - siin on tõsine hoiatus sellise valiku eest. Targa ja rumala kodu võrdlus on pilt sellest, kui tähtis on hoida oma süda ühenduses tarkusega, olla alati avatud sõprade ja abivajajate jaoks (s 20, 21). 

Kesksel kohal on tänases tekstis siiski salm 21 - mis iseloomustab kõige paremini õige elu taotlemise tasu: õigust otsiv inimene leiab õiguse, aga sellele lisaks saab talle elu ja au. Neist salmidest näeme ka, et õige olemisel on hind ja see pole alati sugugi lihtne. Samas igaüks, kes taotleb õigust võib olla kindel, et Jumal ise tuleb talle appi.

Jeesus ütleb: Te olete minu tunnistajad! See tähendab, et me ei peaks paluma mitte probleemide ärahoidmist oma elus, vaid Jumala kaitset nendes, et jääda selleks, kelleks Tema meid on loonud, hoolimata kannatustest või probleemidest minu elus. 

 

Võta aega kuulamiseks, mida Issandal on sulle öelda!

Selle kommentaari autor: APÜ