Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Unenäod

Neljapäev, 27. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 2:13-23

Põgenemine Egiptusesse
13Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: „Tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata!”
14Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse.
15Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu: „Ma olen kutsunud oma Poja Egiptusest.”
Petlemma laste tapmine
16Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud.
17Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu:
18„Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Raahel nutab oma lapsi ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam.”
Asumine Naatsaretti
19Kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos
20ja ütles: „Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud!”
21Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli Iisraelimaale.
22Kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa Heroodese järel, kartis Joosep sinna minna. Teda hoiatati unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas,
23ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse Naatsaretlaseks.

On päris üllatav, kust võib leida Jumala. Alusta oma otsinguid palves.

Jumal rääkis Joosepi vastu unenäo vahendusel neljal korral, ning tarkadega ühel korral. Enamik Joosepi unenägude kirjeldusi nimetab “Issanda inglit”. Ning Joosepi jaoks muutus see kindlaks ilmutuse viisiks. Tol hetkel oli tegu väga erilise ajaga Jumala kuningriigis, milles oli vaja erilist juhtimist ja kus seda ka kasutati.

Kas Jumal räägib ka tänapäeval unenägude kaudu?

Joeli raamat (Jl 2:28), mida tsiteerib ka Apostlite tegude raamat (Ap 2:17), kinnitab, et nii on. Piibli eelmine Joosep oli unistaja ning unenägude seletaja. Taaniel mõjutas terveid rahvaid oma unenägude läbi. Kuid nad mõlemad nägid unenägusid ajastul, kus ei olnud veel mingeid visuaalseid segajaid elektroonilise meedia poolelt. Tänapäeval on need olemas ning see võib tähendada, et Jumal kasutab hoopis teistsuguseid viise meie juhtimiseks. Mõnikord võivad unenäod olla ka märgid sügavast sisemisest võitlusest, mis toimub meie alateadvuses. Ja teinekord võivad need võitlused kaasa tuua hirmuunenäod.

Aga sinu ja minu unenäod? Kas see kui öösel kukun unes läbi kosmose on mingisugune juhtimine? Või see, kui näen unes, et pean aluspesus kõnet suurele rahvahulgale on pähe hakanud vaimulikkus?

Mõned juhtnöörid siiski on:

Jumalast antud unenäod ei tohiks sisaldada mingit muud ilmutust, mis jääb väljapoole Jumala Sõnas ilmutatut.

Unenäod (ja visioonid) peavad saama kinnitatud teiste juhtimisallikate poolt

Kui arvad, et oled näinud tähendusrikka unenäo, tuleks seda tingimata jagada kellegagi, kes on vaimulik juht ning tunneb sedalaadi asju.

Kui Jumal tahab sind juhtida, ja kui su süda on õige Tema ees, siis suudab Ta saata sulle oma sõnumi lisaks unenägudele ka igasugusel muul viisil - sina püsi sõnakuulelikuna ning tähelepanelikuna.

 
Täna Jumalat et Ta on pidevalt tegev, ligi ning juhtimas su elu. Palu, et oskaksid Tema häält järjest paremini ära tunda kõikide teiste häälte seast.

Selle kommentaari autor: Eric Gaudion