Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui Jumal tuleb sõnumiga….

Reede, 28. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 3:1-12

Ristija Johannese jutlus
1Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes:
2„Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”
3Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu: „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!”
4Johannesel oli kaamelikarvadest kuub, ja ta niuete ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi.
5Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja kogu Jordani ümbruskonna rahvas,
6ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões.
7Aga kui ta nägi palju varisere ristimisele tulevat, ütles ta neile: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest?
8Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja
9ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham!”, sest ma ütlen teile: Jumal võib siinsetest kividest äratada Aabrahamile lapsi.
10Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle.
11Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.
12Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu tulega.”

"Kui Jumal tuleb sõnumiga….…hoiatusega saabuvast kohtust, kuid ühtlasi ka kutsega eluks ning muutumiseks.”

Jumal tuleb taas, ning toob endaga pääste ning rahu. On aeg selleks valmistuda.” See oli Ristija Johannese poolt inimestele edastatud sõnum. See oli olnud sõnum juutidele alates ajast, kui Jesaja esimesena sellest kuulutas, ometi ei olnud inimesed valmis - kuigi saabuva Kuninga tulekuks valmistumine oligi Jesaja sõnumi ning nägemuse “kinnistunud tuum”.

Johannes aimas täiesi teistsuguse struktuuri tulekut (s 9-11). Tema sõnum valitsevale struktuurile oli, et sünnijärgne põlvnemine ei sisaldanud iseeneset mingit jäävat turvalisust. Ka religioosne “tõupuhtus” ei taga Jumala kuningriigis garanteeritud kohta. Vajalik oli hoopis uus dimensioon - uus suhe. Prohvetid olid öelnud,et Jumal tuleb siis, kui Tema rahvas kogu südamest tagasi Tema poole pöördub. Ja nüüd tegid seda paljud (s 5,6), vastuseks Johannese sõnumile.

Salmid 2 ja 8 pakuvad tabava kokkuvõtte sellest, mida on vaja eluks Jumala kuningriigis, ning ka Kuninga tulekuks valmistumiseks. Kõige rohkem on vaja radikaalset mõtteviisi muutust. Ei piisa sellest, kui tunneme end lihtsalt kehvasti oma patu pärast. “Nagu inimene oma südames mõtleb, selline ta on”. Ülestunnistamine peab viima ka tegudeni. Tunnistuse vili peab nähtavaks saama tegelikkuses. Peab olema jagamine, ausus ning rahulolemine - kõik tunnistamas toimunud muutusest argielus. Just sel  viisil väljendab Luukas seda (Lk 3:8-14). Peavad olema ka praktilised meeleparandusteod. Ja sellist vastust on vaja, sest Kristus on kuningas. Meie vastus peab näitama äratundmist Kristuse kuningaseisusest ning alistumist Talle kui Kuningale nii, et Tema kuningriigi plaanid ning huvid muutuvad keskseteks meie elus. Et aga suuta elada sellisel viisil, vajame eluandva Püha Vaimu puhastavat ning jõustavat väge (s 11).

 

 
Issand, ava mu süda elama siiruses sinu ees ning luba, et võiksin oma elus tunda saada Sinu tegusid, olles täiesti sõltuv Sinu Vaimust.

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge