Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Igavene Kuningas

Pühapäev, 6. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 72

Õiglase kuninga valitsus
1Saalomoni laul.
Jumal, anna oma kohtupidamine kuningale
ja oma õigus kuninga pojale!
2Ajagu tema su rahva asja õiguses
ja su viletsate asja õigluses!
3Toogu mäed rahu rahvale
ja ka mäekünkad õiguse varal!
4Ta mõistku õiglast kohut viletsale rahvale,
ta päästku vaesed ja purustagu survajad!
5Kestku ta elu niikaua kui päike,
ja seni kui kuu on, põlvest põlve!
6Ta tuleb maha otsekui vihm ädala peale,
nagu vihmapiisad, mis niisutavad maad.
7Tema päevil õitseb õige
ja valitseb suur rahu,
kuni enam ei ole kuud.
8Ta valitseb merest mereni
ja Frati jõest ilmamaa otsani.
9Tema ees põlvitab kõrbe rahvas
ja tema vaenlased lakuvad põrmu.
10Tarsise ja saarte kuningad toovad ande;
Seeba ja Seba kuningad maksavad maksu.
11Ja teda kummardavad kõik kuningad;
kõik paganarahvad orjaku teda!
12Sest tema kisub hädast välja
vaese, kes kisendab,
ja viletsa ja selle,
kel pole abimeest.
13Ta säästab nõrka ja vaest
ja päästab vaeste hinge.
14Ta lunastab nende hinged
kavalusest ja vägivallast,
ja nende veri
on kallis tema silmis.
15Ja ta elab
ning temale antakse Seeba kulda,
ja tema eest palvetatakse alati,
kogu päev õnnistatakse teda.
16Viljarohkus on maa peal,
mägede harjadel kahisevad viljapead
nagu Liibanoni mets,
ja linna elanikke tärkab
otsekui maast rohtu.
17Ta nimi püsib igavesti;
päikese paistel võrsugu ta nimi,
õnnistagu nad üksteist sellega!
Kiitku teda õndsaks kõik rahvad!
18Tänu olgu Issandale, Jumalale,
Iisraeli Jumalale,
kes ainuüksi teeb imet!
19Ja tänu olgu tema aulisele nimele igavesti
ning kogu maailm olgu täis tema au!
Aamen, aamen![m]
20Taaveti, Iisai poja palved on lõppenud.

Põlvita täna Jumala ette ja austa Teda kui kuningate Kuningat! Palveta, et võiksid kogu südamega jagada Tema kaastunnet väljatõugatute ja haavatute vastu.

See Taaveti psalm pakub kolme vaadet kuninga valitsemise kohta. Esiteks, kuninga valitsus on igavene - see kestab sama kaua kui on olemas päike ja kuu (s 5), ning toob enesega elu ja lootuse, külluse ja jõukuse (s 6,7)

Teiseks - on selle Kuninga valitsus üleüldine. Kõik võim maa peal, mistahes vormis see ka ei esineks, peab alluma Tema valitsemisele (s 11). Ometi ei ole siin tegu autokraatliku valitsemisega, vaid Kuninga eesmärk on tuua rahvaile õnnistus (s 17).

Viimaks - on sellel Kuningal eriline hool vaeste, väljatõugatute, rõhutute ja hüljatute suhtes (s 17-19).

Kuigi need tõotused ootavat veel oma lõplikku täitumist, on tõotus uuest loodust antud Jumala Vaimu väes, ning innustab meid elama Jeesuse tulevase valitsemise valguses.

 

Kuninganna Elisabeth II kroonimisteenistusel palvetati ka tema valitsemise eest. Tänases psalmis on meie ees palve, mida ilmselt kasutati samuti kuningliku kroonimisteenistuse käigus, ning mis keskendub kuninga ja tema rahva suhtele, üldisemalt aga isegi selle suhte väljendumisele maa viljakuses.

Näeme siin, kuidas Iisrael mõistis ideaalset suhet kuninga, Jumala ja rahva vahel. Jumala esindajana tuli kuningal rahva suhtes näidata  Jumalast lähtuvat õiglust ning kaitsta vaeste õigusi (s 1-4). Läbi selliste tegude, saab ka maa õnnistatud. Inimesed palvetavad kuninga elu pärast, ning võrdlevad kuninga mõju rahvale vihma mõjuga viljakale maapinnale ning palvetavad, et kuninga mõju võiks ulatuda kaugemale ühe rahva piiridest (s 9-11).

Kuinga valitsemisele on iseloomulik vaeste ja hädasolijate eest hoolitsemine (s 12-15). See aga paneb inimesed palvetama maa viljakuse pärast, mis omakorda on seotud kuninga valitsemise viisiga (s 16-20). Taolises kuninga valitsemise ideaalpildis  kogeb nii  maa, kui rahvas “shalom’i” mis hõlmab kogu loodu.

Iisraeli ideaal ei läinud kokku reaalsusega, kuid lootus selle täitumisest ei kustunud kunagi, vaid suubus kasvavasse Messia ootusesse. Meie teame, et Jeesuse näol on see ideaalne Kuningas juba saabunud. Ja meie palved on, et Kuninga ja tema rahva vahelise suhte vägi võiks välja paista ka meie suhtes Kuningaga ning muuta maailma.  See, kas me usume, et nii võiks sündida ning kas meie suhtes Jeesusega on see vägi - on meie väljakutse täna.

 
“Issand, anna mulle tahet elada igat päeva Sinu igavese valitsemise valguses ning täita oma osa Sinu kuningriigi saabumisel siia. “

Selle kommentaari autor: Julie Robb