Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Taevasse pürgides

Laupäev, 5. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 5:17-26

Jeesuse mäejutlus
17Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.
18Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud.
19Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.
20Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!
21Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.
22Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb: „Tola!”, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: „Sina jäle!”, peab minema tulepõrgusse.
23Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu,
24siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and!
25Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi!
26Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu.

Üks Mäejutluse võtmetest on Jeesuse suhtumine käsuseadusesse ja prohvetitesse - Vana Testamenti. Jälgi Teda tähelepanelikult. Ta ei vastandu käsuseadusele; Ta täidab seda. Kohalikud religioossed juhid aga ei suuda seda teha.

“Tema armastab õigust ja õiglust; Issanda heldus täidab maa.” (Ps 33:5).

Variserid ja kirjatundjad pidasid endid õigeteks. Nad oli väga ranged ja hoolikad kõigi 613 käsu järgimisel, mida uskusid Tooras olevat. Nad kartsid, et rikuvad mõnd käsku ise seda teadmata. Paulus, kes uhkelt nimetas end variseride variseriks, väitis, et ta oli väga innukas käsuseaduse pidaja ning, et mitte keegi ei saanud teda süüdistada ühegi seadusepügala rikkumises (Fl 3:4-6; vt ka Ap 22:3, Ap 26:5).

Kui aga juba variserid olid käsuseaduse pidamises innukad, kuidas saab siis Jeesus oodata, et meie õigus ületab variseride ja kirjatundjate oma (s 20)?

Variseride peamine probleem oli selles, et nad taandasid käsuseaduse “tee” ja “ära tee” nimekirjadeks. Nad tegid käsuseaduse vähem nõudlikuks, lisades sellele terve seeria lubatud tegusid, mida inimene võis teha käsuseadust rikkumata. Näiteks määratlesid nad terve rea põhjusi, mis lubas mehel oma naisest lahutada ilma, et käsuseadust oleks rikutud,  ning nende põhjuste hulka kuulus ka juhtum, kui naine valmistas oma mehele kogemata kõrbenud toitu!

Jeesus tegi väga selgeks, et inimese õigsust ei määratlenud vaid väline pilt temast või see, kui keegi pimesi käske järgis. Ka ei mõõdetud õigsust sellega kui palju seadusi keegi rikkunud oli. Mitte keegi ei saanud väita, et tema on õigem lihtsalt sellepärast, et oli suutnud pidada 500 käsku või rohkem käske kui teised, eriti kui ta ise samal ajal ei parandanud meelt nende käskude osas, mida ta oli rikkunud. 

Õigsus lähtub palju sügavamalt. See haarab meie jumalakummardamise, pühendumise ja sõnakuulmise Jumalale. See nähtub viisist, kuidas suhtleme teistega ning seisame õigluse eest;  kuidas valime moraalselt õige tee ning osutame halastust teiste vastu.

See tähendab olla õige.

 
Jeesus oli ise ilma patuta - ja samas täitis ta kogu käsuseaduse. Ilma Temata oleksime kõik abitud ning lootuseta; kuid Temas me leiame hingamise. Mõtiskle siis: kas usaldad pigem iseennast, või Jeesust? See otustab kõik.

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim