Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kõrgeim standard

Teisipäev, 8. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 5:33 - 48

Jeesuse mäejutlus
33Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: „Sa ei tohi valet vanduda!” ja „Issandale antud vandeid tuleb pidada!”
34Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon,
35ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn!
36Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha!
37Iga teie „jah” olgu „jah” ja iga „ei” olgu „ei”, aga mis üle selle, see on kurjast.
38Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!
39Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!
40Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki - jäta talle ka kuub!
41Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks!
42Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata!
43Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!
44Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,
45et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!
46Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama?
47Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama?
48Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!

Jeesus tõstis moraalse õigsuse tasandit. Selle asemel, et küsida patu kohta "mis" vormis küsimusi, küsib Ta hoopis "kes" vormis küsimusi. Kui Jumal, meie Isana, on õigsuse standard, siis millised peaksime olema Tema lastena?

"Enne kui räägid, lase oma sõnad läbi kolme sõela: "Kas see on tõde?" "Kas see on vajalik?" "Kas see on heatahtlik?"" (Teadmata allikas)

Minu kultuuris on kombeks vastata: “Ei", kui meile pakutakse toitu või kingitusi. See aga ei tähenda, et me toitu ei taha. Me vastame: “Jah", ainult siis, kui võõrustaja teeb pakkumise teist või kolmandat korda.  USA's õppides aga sain kiirelt aru, et selline kultuur seal ei toimi! Kui oleksin öelnud “Ei" sõpradele, kes mulle lahkelt toitu pakuvad, siis poleks tasunud teist pakkumist enam oodata. See mida ütlen peab sealses kultuuris olema kooskõlas sellega mida mõtlen.

Variserid kasutasid kummalist viisi, et mõõta, kui tõsiselt keegi oma vannet mõtles pidada. Vande kaalukus sõltus nimest või kohast mille nimel inimene otsustas vanduda. Kui inimene ei kavatsenudki oma lubadust pidada, võis ta vanduda "maa nimel".  Kui vannuti millegi muu kui Jumala nimel, tähendas see reeglina, et vannet murtakse. Jeesus taunis sellist silmakirjalikku ja teisi eksitavat meetodit, ning esitas väljakutse taolisele üldlevinud praktikale. Kuigi Vana Testament lubas vandeid anda, keelas Jeesus selle siinkohal ära, sest sagedaste vannete andmine igapäevastes arutlustes oli muutnud inimese antud sõna ja pühendumuse tühiseks. Jeesus ei tahtnud, et inimesed oleksid usaldusväärsed ainult siis kui nad vannuvad Jumala nimel. 

Jeesus tuletab meile meelde, et oleksime oma kõnes ja tegudes ausad. Peame ütlema seda, mida mõtleme. Salmides 38-48 seletas Jeesus lahti kättemaksust hoidumise ja vaenlaste vastu armastuse näitamise teemad. Kristlik õiglus ei peaks väljenduma ainult meie tegudes ja selles mida me teistele ei tee. See peaks laienema ka meie südamesse, mõistusesse ja motiividesse - ja isegi läbistama need peidetud ja salajased paigad meie sees. Oleme oma kõnes tähelepanelikud. Saagem siis täiuslikuks nagu meie taevane Isa on täiuslik (s 48). 

 
Millisena Isa sind näeb? Eriti siis kui sa oled Teda alt vedanud? Jeesus, kes tunneb Isa armastust, kinnitab meile Tema täiuslikku pühendumist. Ja kui sina omakorda teiste eest hoolt kannad, jaga neile samasugust hoolitsust, mida oled kogenud Isa käest. 

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim