Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vormi purustamine

Kolmapäev, 9. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 5:33-48

Jeesuse mäejutlus
33Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: „Sa ei tohi valet vanduda!” ja „Issandale antud vandeid tuleb pidada!”
34Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon,
35ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn!
36Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha!
37Iga teie „jah” olgu „jah” ja iga „ei” olgu „ei”, aga mis üle selle, see on kurjast.
38Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!
39Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!
40Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki - jäta talle ka kuub!
41Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks!
42Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata!
43Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!
44Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,
45et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!
46Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama?
47Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama?
48Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!

Jeesuse õpetus puudutab meie elu igat ala ja alati on veel midagi avastada ning juurde õppida. Palu, et Jumal aitaks sul täna Teda veel paremini tundma õppida, et võiksid jagada Temast lähtuvat elu paljudele.

Tänane tekst ei räägi jumalapilkamisest. See kirjeldab hoopis väega, mõjukat kõnelemist. Jeesuse aegsetel juutidel oli kombeks kasutada Jumala nime omaenda sõnade nn tagatisena. Taoline praktika oli laialt levinud. Jumala enda nime otseselt ei nimetatud, pigem kasutati Temaga seostatavaid objekte ning variserid olid sellelegi veel vindi peale keeranud, andes välja määrustiku, millised vandevormelid olid siduvad ja millised mitte. Jeesusel polnud - ning pole - taolise sofistika jaoks aega. See kuidas Jeesus rääkis, hämmastas inimesi (Lk 4:22,32,36) - peamiselt muidugi sõnumi sisu tõttu, kuid samas ka Tema täiusliku oskuse tõttu oma sõnumi mõte kõikidele arusaadavaks teha. Mis oleks, kui kristlaste vestlusoskus oleks samavõrra efektiivne, armuga täidetud ning soolaga soolatud (Kl 4:6)!

Jeesuse kõne tänane osa sisaldab endas suurimat väljakutset. VanaTestamendi käsuseadus piiras kättemaksu nii, et see ei tohtinud olla suurem tekitatud kahjust. Sarnane oli karistus nagu oli ka kahju, silm silma vastu. Selle seaduse taas esile tõstmine 3Ms raamatus, sunnib Iisraeli rahvast aga kaugemale: “Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!” (3Ms 19:18). Jeesus aga arendab teemat veel siitki edasi, peaaegu äärmusesse. Armasta oma vaenlast. Mitte: “talu teda”, “tolereeri teda”, vaid - armasta teda.

Rooma võimu all elavad juudid olid sunnitud täitma roomlastest sõdurite käske. Nii võidi neid sundida koormaid kandma ilma, et neil mingit valikut oleks olnud. Ja Jeesus räägib nüüd oma kuulajatele, et kui midagi sellist sünnib, siis tuleks koormaid kanda kahekordse distantsi pikkuses! Sa ei teeks seda isegi oma sõbrale, aga vaenlasele?!

Võimatu. Aga just seda tegi Jeesus meile. Siis kui meie alles pattudes olime, suri Tema meie eest. Siis kui meie olime Jumala vaenlased, lepitas Tema meid oma surma läbi (Rm 5,8,10). Jeesuse jüngrite jaoks ei ole madalamat standardit. Ole täiuslik, nii nagu sinu Taevane Isa on täiuslik.

 
Mis on sinu jaoks kõige erutavam sellel Jumala armastusest muudetud sõprussuhete maastikul? Kuidas võiks see täna aidata sul muuta enda suhtumist mõne kindla inimese või olukorra suhtes?

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson