Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Püsi vormis

Kolmapäev, 6. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Tm 4:6-16

Eksiõpetuste tõrjumisest
6Kui sa seda vendadele õpetad, siis sa oled Kristuse Jeesuse tubli teenija, üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi sa oled hakanud käima.
7Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end jumalakartuses!
8Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.
9See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist:
10selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste, iseäranis usklike Päästja.
Juhised Timoteosele
11Seda käsi ja õpeta!
12Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses!
13Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen!
14Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale!
15Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile!
16Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.

Täna Jumalat kõigi eest oma koguduses, kes suudavad Piiblit selgelt ja ustavalt õpetada, ning kelle käitumine osutab, kuidas nad ise on muutunud läbi selle mida Jumal on öelnud.

Juhtimist õpitakse sageli konflikti katlas. Timoteost see küll otseselt esialgu ei puudutanud, kuid sellest hoolimata polnud ka tema valmis. Ta vajas ametikoolitust ja pidi omama samasugust sihikindlat pühendumust nagu Kreeka - Rooma kuulsateks mängudeks valmistuvatel sportlastel. Sportlased on tugeva tervisega ja kahtlemata tuleks parem füüsiline tervis ka Timoteosele kasuks. Siiski mõjutavad tervis, fitness, isegi sportlik edu ainult elu siin maa peal. Lihased kuluvad, tervis kaob ja surm lõpetab viimaks kõik. Kui palju suurema väärtusega on see, kui samasugune keskendumine ja energia pühendaakse ka vaimulikule treeningule, Jumala Sõna omandamisele, Jumala tõe selgitamisele, Kristuse sarnase elu elamisele! Sest need asjad ei mõjuta mitte ainult elu siin, vaid elu mis on tulemas; need on investeeringud, mille tulu on kestev (v 8).

Timoteos on sellesse ametisse juba kutsutud, kuid nüüd tuleb tagada, et ta seda võimalust raisku ei laseks. Koolitusrežiimil, mille Paulus talle ette määrab, on kaks elementi: isikliku karakteri ja elustiili kujundamine ning meisterlikkuse arendamine Pühakirja käsitlemisel. Mõlemad on vajalikud  usaldusväärsuse saavutamiseks teenimistöös, tulemuslikuks tunnistamiseks ja Timoteost diskrediteerida püüdvate vastaste relvituks tegemiseks. Nende tarvis, kes tahavad vastuargumendina kasutada Timoteose noorust, kirjeldab Paulus viieastmelist elu täiustamise programmi. Ta reastab ka kolm aspekti mis puudutavad teenimist Jumala sõnaga: lugemise, jutlustamise ja õpetamise. Ometi on sellest kõigest kasu üksnes siis, kui inimene rakendab need ellu ja jätkab püsivalt nendest kinni hoidmist. See mis on teoreetiline, peab muutuma praktiliseks, et inimene saaks neist tõeliselt abi, eriti aga väljakutsetest tulvil ajastul.

 
Treening tähendab tugevat pingutust. Suur osa sellest on aga paratamatult nähtamatu ja mittetunnustatud. Ometi on sellise treeningu tulemuseks kristlik küpsus ja meid motiveerib see, et kogu lootus on pandud Jeesusele Kristusele, meie Päästjale. Täida siis oma kutsumine ja jätka pingutamist!

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair