Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Olge perekond

Neljapäev, 7. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Tm 5:1-16

Juhised Timoteosele
1Vana mehega ära kärgi, vaid räägi lahkesti nagu isaga, noorematega nagu vendadega,
2vanemate naistega nagu emadega, noorematega nagu õdedega - kõiges puhtuses.
Leskedest koguduses
3Austa lesknaisi, kes on tõeliselt lesed!
4Aga kui kellelgi lesknaisel on lapsi või lapselapsi, siis need õppigu esmalt ise kohtlema jumalakartlikult oma peret ja tänulikult tasuma, mis nad on võlgu oma vanematele; sest see on meelepärane Jumala silmis.
5Kes on aga lesknaine tõeliselt ja üksi maha jäänuna loodab Jumala peale, see jääb anuma ja palvetama nii ööd kui päevad.
6Kes aga liiderdab, see on elusalt surnud.
7Ja käsi neid, et nad elaksid laitmatult.
8Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu.
9Leskede hulka loetagu see, kes on vähemalt kuuekümneaastane ning on olnud ühemehenaine,
10kelle heade tegude kohta on tunnistajaid, olgu ta lapsi üles kasvatanud või võõraid vastu võtnud või pühade jalgu pesnud või viletsaid abistanud või otsinud võimalust teha mis tahes heategusid.
11Nooremad lesed aga jäta välja, sest kui neid haarab iharus, hoolimata Kristusest, siis nad tahavad abielluda
12ja neile saab süüks, et nad on murdnud truudust esimesele lepingule.
13Pealegi nad õpivad olema jõude ja käima mööda maju, ent nad ei ole üksnes jõude, vaid nad on ka lobisejad ja uudishimutsejad ning räägivad seda, mida ei sobi.
14Ma tahan siis, et nooremad abielluksid, sünnitaksid lapsi, hoiaksid kodu ega annaks meie vastastele mingit alust halvustamiseks.
15Sest mõned on juba saatana jälgedesse pöördunud.
16Kui uskliku peres on lesknaisi, siis ta toetagu neid ja ärgu tulgu see koormaks kogudusele, et kogudus võiks toetada neid, kes on lesknaised tõeliselt.

Kujutlege end ütlemas kristlikele vendadele ja õdedele kirikus: "Õppigem siis, kuidas teenida ja Teda meie elus troonile tõsta, kuidas üksteise vajadusi eelistada, sest teenime Kristust" (Graham Kendrick).

Kiriku juhtimise üks peamisi kvaliteete on võime suhtestuda kohaselt koguduses olevate erinevate inimgruppidega. Noore mehena tuleb Timoteosel asjakohaselt käituda nii eakaaslaste kui eakatega. Koheldes kõiki võrdselt, tuleb tal neid samas kohelda ka kohaselt, austades nende eluperioodi ning sugu. Kui palju probleeme oleks välditud, kui kõik kirikujuhid oleksid käitunud sama ettevaatlikult?

Eriliselt tõstab Paulus esile väga vaeste leskede täbarat olukorda. Ta eristab neid leskedest, kellel on ressursse, mida nad saavad kasutada ja ka nendest, kellel on perekond kes peaks neid toetama. Piiratud ressursse tuleks suunata eriti efektiivselt. Paulus tahab, et inimesed oleksid helded andjad, kui samas ei jätaks hooletusse kohustusi oma perekonna ees. Ta laiendab oma mõtet edasi üldiseks põhimõtteks sõnastades, et igal inimesel on Jumala poolt antud kohustus hoolitseda oma perekonna eest. Tänapäeval on see põhimõte eriliselt kohane, aga samas ka väljakutse: sest inimesed elavad kauem ja vanemad inimesed muutuvad füüsiliselt üha nõrgemaks ja kannatavad sageli ka mälukaotuse all. Kuidas oleks kõige parem neid toetada ilma neid seejuures hülgamata, on muutumas üha keerulisemaks küsimuseks. Vanemate inimeste tervise, heaolu ja ohutuse tagamine peab leidma kooskõla nende sooviga mitte loobuda isiklikust vastutusest või eemaldada väärtustatud iseseisvus.

Üksikute ja vaeste leskede puhul (kes võiksid leida toetuse koguduses) nimetab Paulus veel üht rolli, mida need saavad omakorda pakkuda kogudusele: need lesed peaksid toetama oma palvetega kogudust. Neid tuleb austada, andes neile tänutasu. Mõned üle 60-aastased kelle jaoks abielu ei ole enam reaalne valik, võiksid olla kaasatud leskede kogukonda, kes toetavad nooremaid naisi ja perekondi ning teevad head kirikus ja kogukonnas. Nooremad lesed aga, kellel on võimalik sõlmida veel uus abielu ja luua perekond, peavad eriliselt ettevaatlikud olema aja surnukslöömise ja tagarääkimise ohu suhtes. 

 
Palu, et Jumal tooks sinu kirikus esile tugevaid juhte ja eeskujusid, isegi nende hulgast, kellele peale vaadatakse ülalt alla. 

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair