Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalat võib usaldada

Pühapäev, 10. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 64

Palve tagakiusajate vastu
1Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2
Kuule, Jumal, mu häält, kui ma kaeblen,
hoia mu elu vaenlase hirmu eest!
3Pane mind varjule tigedate salanõu eest,
nende möllu eest, kes teevad nurjatust,
4kes oma keelt ihuvad nagu mõõka,
sihivad kibedaid sõnu nagu nooli,
5et salajas maha lasta laitmatu!
Äkitselt nad lasevadki ta maha
ega karda midagi.
6Neid kinnitatakse kurjades kavatsustes,
nad õhutavad üksteist salajasi võrke panema,
nad ütlevad: „Kes meid näeb?”
7Nemad mõtlevad jultunud tegudele:
„Me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud!”
Sest sügav on mehe sisemus ning süda.
8
Kuid Jumal laseb nad maha,
neid haavatakse äkilise noolega.
9Ta paneb nad komistama nende keele pärast,
kõik, kes neid näevad, vangutavad pead.
10
Ja kõik inimesed hakkavad kartma
ja kuulutama Jumala tööd
ning aru saama tema tegudest.
11Õige rõõmustab Issandas
ja otsib pelgupaika tema juures;
ja kõik hõiskavad,
kes on õiglased südamelt.

Mõtle koormatele, mida oled sel nädalal kandnud ning pane need kõik nüüd maha, oma taevase Isa jalge ette.

Terrorism kasutab relvadena salajasi kokkuleppeid ning ootamatuid vägivallarünnakuid selleks, et luua hirmu ja ebakindluse õhkkond, et külvata segadust vaenlasteks tembeldatud gruppides.Aga terrorismis kasutus ei piirdu vaid meie aja maailmaga. 

Tänane psalm on tõenäoliselt kirjutatud Taaveti poolt sel ajal, kui toimus Absalomi mäss oma isa vastu. Läbi kuue salmi väljendab Taavet oma hirmu, sest tema vastase reetlikkus on äkitselt saanud ilmsliks ning Taavet mõistab, et tema tapmiseks on peetud kurje plaane. Siin ei kasutata pomme või enesetapu veste, ometi võivad mürginoolte taolised sõnad mõjuda sama julmalt (s 3). Neli aastat on Absalom kiidelnud ja meelitanud ning petnud, et kavalusega “varastada Iisraeli laste südameid” (2Sm 15:6). Nüüd ähvardab tema suur järgijate hulk varitseda Taavetit selleks, et nende meelest ideaalse plaani järgi tõsta Absalom uueks kuningaks.

Keset oma hirmu hüüab Taavet Jumala poole, et Ta kuuleks ning kaitseks teda. Ja korraga - vähem kui kahe salmi pärast (s 7,8) on olukord täielikult muutunud, vaenlased on maha löödud nende endi sõnade läbi, mida Jumal kasutas nende hävitamiseks. Nende olukord saab kogu rahva pilke objektiks, kes tunnevad ära Jumala kohutmõistva käe sekkumise, samal ajal kui pääsenud rõõustavad ja toovad Jumalale au.

Ka täna elame kurjal ajal, mil paljud, kes sedagi kommentaari loevad on kogenud või kogemas verbaalsedi või füüsilisi ähvardusi, ohtu oma elule ja turvalisusele. On kerge sattuda ahastusse ning jääda hirmust halavatuks. Psalmist aga julgustab meid pigem väljendama oma muret Jumalale, teadmises, et Tema on Jumal, kes pöörab olukordi. Tema on ka see, kes vabastab süüdistustest oma nime ning toob pääsemise neile, kes Teda kardavad ja austavad. Kuigi me peame mõnikord minema ka läbi surmavarju oru, ei ole meil tarvis karta kurja, sest Jumala julgustav ja lohutav ligiolu jääb meiega  (Ps 23:4).

 
Kas tunned isiklikult kedagi, kes maadleb oma haavade või ebaõilgusega just praegu? Palveta, et ta võiks suuta leida pelgupaiga Jumalas. Võibolla saad sa midagi selle heaks ka praktiliselt teha?

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson