Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõsta oma silmad

Neljapäev, 14. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 4:6-13

Vastutus Jumala ees
6Aga neid sõnu, vennad, olen ma tarvitanud enese ja Apollose kohta teie pärast, et te võiksite meilt õppida - mitte üle selle, mis on kirjutatud -, et te omavahel ei hoopleks ühe ega teise vastu.
7Sest mis sind siis esile tõstab? Mis sul on, mida sa ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, otsekui sa ei oleks seda saanud?
8Juba te olete küllalt söönud, juba te olete rikkaks läinud, juba te valitsete ilma meieta kuningatena! Jah, kui te tõesti oleksite juba kuningad, siis oleksime ka meie koos teiega kuningad!
9Mulle tundub, et Jumal on meid, apostleid, pannud kõige viimasele kohale nagu surmamõistetuid areenil kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui inimestele.
10Meie oleme Kristuse pärast arutud, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie olete aulised, aga meie oleme autud.
11Praeguse tunnini me kannatame nälga ja janu, ja oleme paljad, ja meid pekstakse rusikatega, ja meil ei ole kusagil asu.
12Ning me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Kui meid sõimatakse, siis me õnnistame, kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära,
13kui meid halvustatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini.

Kas oled kunagi lubanud midagi teha, ja siis selle unustanud või lihtsalt jätnud tegemata? Kui sageli juhtub, et sa räägid palju, aga teed vähe?

Rooma impeeriumi konteksti võib tänases peatükis vaadelda mitmest aspektist. Viide majapidajatele (või orjadele), kellel on usaldatud vastutus (1Kr 4:1-2), peegeldab viisi kuidas eliitklassi liikmed delegeerisid vastutusrikkaid rolle orjadele. Veelgi selgema sarnasuse tolleaegse maailmaga leiame salmist 9, kus väide, et Kristuse apostlid on pandud “viimasele kohale nagu surmamõistetud areenil” peegeldab otseselt brutaalseid praktikaid, millele olid allutatud erinevaist rahvaist vangid, keda Rooma leegionid  oma võiduprotsessioonides ahelais kaasa vedasid, enne kui vangid avalikult hukati (vt ka 2Kr 2:14).

Tõmmates paralleele taoliste inimeste saatuse ning iseenda ja kaasapostlite vahel, toob Paulus esile kontrasti juhtimise vahel, mida Korinotse kogudus tundus eelistavat ja Pauluse enda kogemuse vahel, ristilöödud Kristuse sulasena. Kas taoline hüperbool liialdab dramaatilist efekti taotledes Pauluse kannatusi selleks, et asja tuuma veel jõulisemalt esile tuua? Järgnev kirjeldus reaalsetest raskustest viitab vastupidisele: Paulus räägib janus ja näljas olemisest; räbalate kandmisest ja kodutuna hulkumisest; neetuna olemisest, tagakiusu ja laimamise kannatamisest. Ehk kõige šokeerivam on tema kokkuvõte, mis kirjeldab viisi kuidas maailma temasse ja ta kaastöölistesse suhtub: nad on kui “maailma kõnts” ning “kõigi jätis tänaseni” (s 11-13).

Erinevus Pauluse arusaamise vahel, mis on “Jeesuse Kristuse teerada” (1Kr 4:17) ja millise raja olid valinud korintlased, eksisteerib ka kaasajal. Jah, me ei tohiks kuidagi õhutada “märtrikompleksi”, kuid tänane tähelepanuväärne peatükk kutsub meid üles endilt siiski küsima, kas me samas pole mitte petetud ajastu vaimu poolt, mis õhutab inimesi vaid isikliku õnne ja heaolu jahtima ning püüab vältida igasugust riski ja ohte. Nii nagu ka selle kirja esmastel lugejatel, võib meilgi olla vaja pühenduda palju põhjalikumalt järelemõtlusele ning palvele.

 
Kas mõni Pauluse hoiatustes leidis su hinges vastukaja? Palveta need alad läbi ning palu Jumalalt abi, et võiksid muutuda. Palu et võiksid Püha Vaimu abil veel kindlamini elada Kristuse sulasena.

Selle kommentaari autor: David Smith