Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ka sina võid kohtumõistmise alla sattuda

Reede, 15. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 4:14-21

Vastutus Jumala ees
14Ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid et teid manitseda nagu oma armsaid lapsi.
15Sest kui teil oleks ka kümme tuhat kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa - evangeeliumi kaudu olen mina teid sünnitanud Jeesuses Kristuses.
16Sellepärast ma kutsun teid üles: võtke mind eeskujuks!
17Just seepärast ma saatsin teile Timoteose, kes on mu armas ja ustav laps Issandas, et ta tuletaks teile meelde minu teeradu Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma õpetan kõikjal igas koguduses.
18Mõned on saanud suureliseks, nagu ma ei tulekski enam teie juurde.
19Aga ma tulen varsti teie juurde, kui Issand tahab, ja siis ma saan selguse mitte suurustlejate sõnade, vaid väe kohta.
20Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.
21Mida te tahate: kas ma pean teie juurde tulema vitsaga või armastuse ja malbusega?

Jeesus soovitas mitte teiste üle kohut mõista. Oled sa kunagi tundnud, et sinu üle “mõistetakse kohut”? Või oled kindel, et sina ise seda kunagi teistele pole teinud? Mõtiskle veidi. Milles avaldus korintlaste ebaküpsus?

See on päev, mille Issand on teinud. Ilutsegem ja rõõmutsegem temast! (Ps 118:24)

Paulus ei soovi olla kuulsus, keda kummardatakse, samas kogeb ta, et vajab ja väärib usklike palvetuge. Seepärast palub ta, et Korintose kristlased suhtuksid temasse ja ta kaaskonda kui Kristuse sulastesse, sest seda nad ka olid, hoolimata sellest, et neid koheldi kui “taldrikult maha lükatud jäätmeid”. Varasemast kirjavahetusest teab Paulus, et Korintose koguduses liikus mõnigaid pseudo-apostleid, kes väites endi kohta suuri asju, kasutasid ära ebaküpsete usklike usaldust. Seepärast paneb Paulus kirja nn “töökirjelduse” neile, kes tahavad koguduses teenida. 

Selles on kirjas, et need inimesed peaksid olema ustavad (s 2), puhta südametunnistusega Jumala ees (s 7), valmis kannatama (s 11), väga töökad ning oskama endale elatist teenida (s 12), ning olema valmis isegi selleks, et neid koheldakse jätistena (s 13)!

Kogudusel võib olla mitmeid ülevaatajaid, tavaliselt anti see roll majapidamises orjadele, kes vastutasid ka nt peremehe lastele hariduse andmise eest - aga mitte palju isasid. Kaasaja kogudus vajab isasid. Ainult isa saab tõeliselt kaasa tunda sellele, mida lapsed kogevad ning hoolida neist nii, nagu Paulus hoolis kogudusest. Paulusest sai koguduse isa juba siis kui ta selle koguduse rajas, sellele lisaks, oli ta valmis koguduse eest andma oma elu.

On väga kurb, kui koguduse juhid suhtuvad oma rolli kui vaid tavapärasesse palgatöösse, ega hooli tegelikult Jumala rahva olukorrast (Jh 10:12-13). See pole koht kus otsida paremaid tingimusi või tiitleid juhtidele (Mt 23:9-10), vaid viide sellele, et kogudus peaks austama neid, kes hoolitsevad nende eest, kui vanemad.

 

Kas sul on selles valdkonnas mingeid kibedaid kogemusi? Mõtiskle nende üle Pauluse sõnade, kogemuse ja tunnete valguses; ning selgita siis enda tundeid Jumalale palves.

Selle kommentaari autor: Eric Gaudion