Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülistame koos Jumalat

Pühapäev, 24. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 34

Päästetu tänu ja tunnistus
1Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed.
2
Ma tänan Issandat igal ajal,
alati on tema kiitus minu suus.
3Issandast kiitleb mu hing.
Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.
4Ülistage Issandat koos minuga
ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi!
5
Ma otsisin Issandat
ja tema vastas mulle
ning tõmbas mu välja
kõigist mu hädaohtudest.
6Kes tema poole vaatavad,
säravad rõõmust
ja nende palgeile
ei tule kunagi häbi.
7Siin see armetu hüüdis,
ja Issand kuulis ning päästis tema
kõigist ta kitsikustest.
8Issanda ingel on leerina
nende ümber, kes teda kardavad,
ja ta vabastab nad.
9
Maitske ja vaadake,
et Issand on hea!
Õnnis on mees,
kes tema juures pelgupaika otsib.
10Kartke Issandat, teie, tema pühad!
Sest neil, kes teda kardavad,
ei ole millestki puudust.
11Noored lõvidki väsivad
ja on näljas;
aga kes Issandat otsivad,
neil ei puudu mingit head.
12Tulge, lapsed, kuulge mind,
ma õpetan teile Issanda kartust!
13Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid
ja armastad elupäevi, et näha head põlve,
14hoia oma keelt kurja eest
ja oma huuli pettust rääkimast;
15hoidu kurjast ja tee head,
otsi rahu ja nõua seda taga!
16
Issanda silmad on õigete poole
ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.
17Issanda pale on pahategijate vastu,
et hävitada maa pealt nende mälestus.
18Õiged kisendavad ja Issand kuuleb
ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
19Issand on ligi neile,
kes on murtud südamelt,
ja päästab need,
kellel on rusutud vaim.
20Õiget tabab palju õnnetusi,
aga Issand tõmbab tema
neist kõigist välja.
21Ta hoiab kõiki tema luid-liikmeid,
ükski neist ei murdu.
22Kurjus surmab õela
ja need, kes vihkavad õiget,
mõistetakse süüdi.
23Issand lunastab oma sulaste hinge
ja süüdi ei mõisteta ühtki,
kes tema juures pelgupaika otsib.

Millal viimati õhutas keegi sind kogu südamest Jumalat ülistama? Ole valmis tänama Issandat ja julgustama teisi sama tegema.

Tekib sul vahel ahvatlus ennast õnnitleda? Psalmist Taavet oleks arusaadavalt võinud tunda uhkust oma kavala ning riskantse strateegia üle, tänu millele ta põgenes vilistide kuninga eest (1. Saamueli 21:10-15). Siiski, ta teab, et tema pääste sõltub Jumalast (salm 5). Ainus kiitlemine, millega ta esineb, on Jumala kiituseks (salm 4). Siin soovib ta, et teised temast õpiks ning koos temaga rõõmutseksid Jumala kogemises (salm 3).

 

Poeet kogub oma hirmu, leina ja murtuse tunded ning kontrollib neid akorstihhoni vormis (iga rida algab uue tähega heebrea tähestikust). Laulja ja lookirjutaja soovib, et tema lugejad või kuulajad jätaksid meelde need sõnad, ning et nad samuti laulaksid tunnistuse laulu. Niisiis, mis põhjuseid meil on, et kiita Jumalat oma äreval 21. sajandil? Selles on nii palju hirmu, kui me kuulame uudiseid või kui mõtleme oma pereliikmete ja iseenda elule. Taavet leidis Jumala olevat ustav, tugev ja võimas sõber. Kui me rändame läbi elu, rändavad Tema inglid koos meiega, päästes meid ohtudest, millest me ei pruugi isegi teadlikud olla (salm 8). Kas meie eludes on sügavat kurbust ja hukku? Meie armastav “Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt” (salm 19). Prohvetlikud sõnad salmis 20 meenutavad meile, et Jumal ise teadis seda valu, mis tuli tema ainsa Poja kaotamisest (salm 20).

Hoolimata süngetest aegadest, Taaveti laul julgustab meid: “maitske ja vaadake”, elage pühitsetud elusid, ärge rääkige kurja, otsige rahu (salm 8-14). Tundub lihtne, kuid elu segapudrus tihti ei ole seda. Kiitke Issandat, ta on meie poolel (salm 16)! Kui me teda hüüame, siis ta kuuleb; kui me otsime temas pelgupaika, ei mõisteta meid hukka (salm 23).

Puudutades järgemööda oma silmi, kõrvu, suud, käsi ja jalgu, palu Jumalat, et ta kasutaks neid kehaosi selleks, et muuta sind aktiivseks, nii oma teenistuses kui tema ülistamises.

Selle kommentaari autor: Emlyn and 'Tricia Williams