Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vallalisus

Laupäev, 23. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 7:25-40

Abielust ja vallaspõlvest
25Neitsite kohta mul ei ole Issanda käsku, aga ma annan nõu nagu see, kes on saanud usaldatavaks Issanda halastuse kaudu.
26Niisiis pean ma heaks seda, et eelseisva kitsikuse pärast on inimesele kasulik olla nii, nagu ta on.
27Kui sa oled seotud naisega, siis ära püüa vabaneda, kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist!
28Aga kui sa ka abiellud, sa ei tee pattu, ja kui neitsi abiellub, ta ei tee pattu. Kuid ihulikku viletsust saavad niisugused küll kannatada, mina aga säästaksin teid.
29Aga seda ma ütlen, vennad: aeg on piiratud. Sellepärast siis need, kellel on naised, olgu nii, otsekui neil ei oleks,
30ja need, kes nutavad, otsekui nad ei nutaks, ja kes rõõmustavad, otsekui nad ei rõõmustaks, ja kes ostavad, otsekui nad ei oleks omanikud,
31ja kes seda maailma kasutavad, otsekui nad ei kasutaks seda. Sest praeguse maailma pale on möödumas.
32Aga mina tahaksin, et te oleksite ilma mureta. Vallaline mees muretseb Issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meeldida Issandale.
33Aga naisemees muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida naisele,
34ja nii on ta lõhestatud. Ja vallaline naine või neitsi muretseb Issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest, aga abielunaine muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida mehele.
35Seda ma ütlen teie endi kasuks, mitte selleks, et teile kaela heita silmust, vaid et te elaksite viisakalt ja püsiksite kõrvalekaldumatult Issandas.
36Aga kui keegi arvab, et ta ei käitu oma neitsiga sündsalt, kui selle paras iga on möödumas ja nõnda peab sündima, siis ta tehku, kuidas tahab! Ta ei tee pattu; nad abiellugu!
37Kes aga jääb kindlaks oma südames, kellele abiellumine ei ole paratamatu, kellel on meelevald oma tahtmise üle ning kes on oma südames otsustanud jätta oma kaaslase neitsiks, see teeb hästi.
38Niisiis, kes oma neitsiga abiellub, teeb hästi, aga kes ei abiellu, teeb paremini.
39Naine on seotud niikaua, kui ta mees elab. Aga kui ta mees on läinud magama, on naine vaba abielluma kellega tahab, ent see sündigu Issandas.
40Aga ta on õndsam, kui ta jääb, nagu ta on. See on minu arvamus. Aga ma mõtlen, et minulgi on Jumala Vaim.

Oled sa vallaline või mitte, ole valmis kaasa mõtlema Paulusega nendel teemadel. Ta on julge ning võib jääda mulje, nagu pärineks ta mingist teisest maailmast.

“Kui imelised on meie Jumala teod! Kõik, mida tema teeb, ilmutab ta au ja majesteetlikkust. Tema headus ja õiglus ei jäta meid kunagi hätta; ta on armuline ning kaastundlik kõigi suhtes.”1

Umbes sellel ajal kui Paulus lahkus Korintosest aastal 51 a.D., olid viljavarud otsa lõppemas kogu Kreekas 2. Roomlased olid võtnud seda iseenesestmõistetavana, et süsteem alati hoolitseb nende eest. Äkitselt oli aga reaalne võimalus, et seda ei juhtu. Sarnaselt sellele olukorrale, on nüüdisaja inimestel kogutud säästud, mis sageli on paigutatud pensionifondidesse. Ei ole aga välistatud see, et hetkeks, mil inimesed enda kogutud reserve vajaksid, avastavad nad, et nende investeeringud on kaotanud oma väärtuse ja on nüüd kasutud. Mainitud viljapuuduse kriis võib olla see “eelseisev kitsikus”, millele Paulus viitab salmis 26, ning see kitsikus oli hakanud mõjutama inimeste abielusid. See ei olnud puutumata jätnud ka kihlapaare, kel seisis ees plaan abielluda ning ka vanemaid, kes plaanisid oma tütreid mehele panna. Paulus aga vaatab kaugemale hetkeolukorras valitsevast finants- ja abielukriisist ning osutab lõplikule kriisile, mis eelneb Issanda teisele tulemisele (salm 29, 1. Korintlastele 4:5). Ta julgustab korintlasi mõtlema ette lõpuaegadele. Kas me ikka elame Issanda peatse naasmise valguses? Meid on kutsutud olema valmis selleks suureks sündmuseks, elades sõja eelõhtul. Sõjaväelise mobilisatsiooni aegadel inimeste prioriteedid muutuvad. Pauluse õpetus korintlastele on endiselt aktuaalne ka meie jaoks. “[Las need], kes ostavad, [elada] otsekui nad ei oleks omanikud… Sest praeguse maailma pale on möödumas” (salm 30, 31).

See tekst ei tohiks panna meid arvama, et Paulus oli abielu vastu. Mõned teised katkendid näitavad suisa vastupidist (efeslastele 5:22-33). Kui kristlastena elame me sõja eelõhtul, siis mõned meist võivad valida vallalisuse kui vahendi näitamaks Kristusele oma soovi teda teenida. See aga ei kahanda teiste õigust abielluda. Kas abielus või vallaline - mõlemal juhul peaks meie esimeseks eesmärgiks olema Jumala tahte teenimine.

Kui sa oled vallaline, kas suudad Jumalat selle eest tänada? Kuidas saaksid sa toetada oma üksikuid või vallalisi sõpru? Palveta, et kõik, kes on vallalised, jääksid mõistmatu ühiskonna keskel elades ustavaks Jumala erilisele kutsele.

1 - http://re-worship.blogspot.ca/2013/09/call-to-worship-psalm-111-2-4.html

2 - Tom Wright, Paul for Everyone: 1 Corinthians, SPCK, lk91

Selle kommentaari autor: Eric Gaudion