Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas see oli raiskamine?

Laupäev, 6. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 26:1-16

Vandenõu Jeesuse tapmiseks
1Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele:
2„Te teate, et ülehomme on paasapüha ja Inimese Poeg antakse risti lüüa.”
3Siis kogunesid ülempreestrid ja rahvavanemad ülempreester Kaifase kotta
4ja otsustasid Jeesuse kavalusega kinni võtta ja tappa.
5Nad ütlesid aga: „Teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama.”
Jeesust salvitakse
6Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas,
7astus ta juurde naine, kellel oli alabasternõu ülihinnalise salviga, ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale.
8Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid: „Milleks küll see raiskamine?
9Selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja raha anda vaestele.”
10Aga Jeesus ütles seda märgates neile: „Miks te tülitate seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo.
11Vaeseid on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil alati.
12Sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matuseks.
13Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud.”
Juudas reedab Jeesuse
14Siis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, ülempreestrite juurde
15ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha.
16Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda.

Pea Jumalaga üks täiesti aus vestlus oma suhtumisest rahasse.

Nagu kiirelt vahelduvad filmikaadrid, mööduvad meie eest dramaatilised stseenid tänases tekstis. Jeesuse enda sõnad juhatavad sisse terve narratiivi; sellele järgneb esimene stseen võimukeskusest Jeruusalemmas, mis saab taustaks Jeesuse tapmiseks plaanitavale kurjale vandenõule tema vaenlaste poolt; seejärel näeme järgmist, dramaatiliselt kontrastset ja palju detailsemat stseeni kiindumusest Jeesusesse, mis leiab aset koduses õhkkonnas; edasi viiakse meid hetkeks jälle Jeruusalemma võimukeskuses, et näidata reetmise plaani. Kõik need stseenid tunnistavad ühtlasi erinevatest hoiakutest ja suhtumistest Jeesusesse - oli neid, kes vihkasid Jeesust, sest Ta oli ohtlik nende staatusele ja jõukusele; oli naine, kes armastas Teda sügavalt ja kogu südamest, häbenemata; näeme ajutist sõpra, kes on valmis Teda reetma. Kogukond, kellele Matteus kirjutab, oli kogenud kõike seda - vihkamist, armastust ja ka reetmist.

Kirjakoha keskses jutustuses valab too naine Jeesuse  peale kallihinnalist salvi. Matteus ei tutvusta Teda kui sissetungijat, kõrvalseisjat, külalist või võõrustava perekonna liiget. Ja meie ei peaks püüdma lisada detaile teistest, sarnastest lugudest -  Luuka, või eriti Johannese evangeeliumist - sest tegu võib, aga ei pruugi olla sellesama looga (Lk 7:36-50; Jh 12:1-8). Hakata spekuleerima, kas naine oli prostituut, või üks Maarjatest, kisub meid oluliselt eemale sellest kesksest ja lihtsast tõest Matteuse jutustuses: tegu on prohvetliku ettevalmistusega Jeesuse matmiseks. Naine ise ei taju seda. Tema armastas lihtsalt, sügavalt ja möödapääsmatult Jeesust. Ta toimis impulsiivselt, võibolla vaid tunnetades pimeduse jõudude ringi koondumist ja sulgumist Jeesuse üle. Jeesus leevendas naise kitsikust ja piinlikkust. Ainult Jeesus ise mõistis täielikult oma saatuse vältimatust ning andis seetõttu naise emotsionaalsele ja ekstravagantsele käitumisele pühendumise teo tähenduse. See oli ettevalmistus Tema matmiseks. 

Matteus ei räägi meile, et peale Jeesuse surma läksid naised Jeesuse hauale, Tema ihu lõhnarohtudega võidmiseks. Matteuse jaoks oli võidmine juba toimunud.

Kontrastina Jeesusele, näevad Tema jüngrid kogu loos vaid ekstravagantset laristamist. Neil oli endi arvates palju parem lahendus taolise ressursi kulutamiseks. Jeesuse vastus neile ei tähenda, et Ta ei hooliks vaestest, vaid Jeesus esitab väljakutse jüngrite perspektiivile ja prioriteetidele antud hetkel.

Mis oli aga Juudase jaoks pöördepunkt? On võimatu öelda, mis tema südames toimus ning mis oli see, mis kallutas ta viimselt Jeesuse reetmisele.

Kõikide nende erinevate vaadete ja suhtumiste kõrvutamine - ka raha suhtes - Jeesuse teenimistöös nii kriitilisel hetkel, esitab väljakutse ka meile. See võib olla hoiatuseks, et me poleks need, kes näevad “kõige hinda aga ei taju mitte millegi väärtust” (Oscar Wilde).

 
Kas oled valmis usaldama kogu oma majandusliku olukorra Tema kätte, kes teab kõike ning kes hoiab oma käes meie kõikide tulevikku?

Selle kommentaari autor: John Harris