Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Issand päästis mu!

Pühapäev, 28. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 116

Surmasuust päästetu tänu
1Ma armastan Issandat,
sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist,
2sest ta on pööranud oma kõrva minu poole
ja ma hüüan teda appi oma eluaja.
3Surma võrgud ümbritsesid mind,
surmavalla ängistused tabasid mind,
ma sattusin ahastusse ja muresse.
4Aga ma hüüdsin appi Issanda nime:
„Oh Issand, päästa mu hing!”
5Armuline on Issand ja õige,
meie Jumal on halastaja.
6Issand hoiab kohtlasi;
ma olin nõder ja tema aitas mind.
7Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele,
sest Issand on sulle head teinud!
8Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja,
mu silmad silmaveest, mu jala komistusest.
9Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.
10Mina usun, seepärast ma räägin.
Ma olin suures vaevas.
11Ma ütlesin oma kohmetuses:
„Kõik inimesed on valelikud!”
12
Kuidas ma tasun Issandale
kõik tema heateod minu vastu?
13Ma tõstan üles päästekarika
ja hüüan appi Issanda nime.
14Ma tasun oma tõotused Issandale
kogu ta rahva nähes.
15Kallis on Issanda meelest
tema vagade surm.
16Oh Issand, ma olen ju su sulane,
ma olen su sulane, su teenija poeg;
sa oled mu köidikud lahti päästnud!
17Sinule ma ohverdan tänuohvreid
ja hüüan appi Issanda nime.
18Oma tõotused ma tasun Issandale
kogu ta rahva nähes
19Issanda koja õuedes,
sinu keskel, Jeruusalemm.
Halleluuja!

Meenuta aega, mil hüüdsid Jumalat appi. Kuidas Ta vastas sinu palvele?

See on suurepärane psalm pühapäevaks! Meie Jumal vastab (s 1-4), Ta on kaastundlik (s 5,6 ), Ta on armastav ja ustav. Laulja teab seda kõike isiklikust kogemusest ning ka oma perekonna kogemusest (s 16). Tervikuna on see psalm täis ülevoolavat rõõmu ja tänu.

Psalm algab sügavalt isikliku meenutusega rõhumise ajast ning eluohtlikust olukorrast, kuid see meenutus on läbi põimitud rõõmsast tänulikkusest Issanda pääste ja headuse üle. See tänumeel juhib laulja “Issanda koja õuedesse” (s 19), et kiita Jumala nime koos Tema rahvaga. Kohe järgnevas psalmis 117, voolab see tänu palju laiemale, hõlmates kogu inimkonna!

Seda psalmi võib lugeda ka kui Taaveti elu, võitluste ja võitude - aga ka rõhumise ja mure kommentaari. Kui meie täna kiidame Issandat, siis tunneme Teda kui Päästjat - samas Päästjat, kes sündis Taaveti linnas, pärines Taaveti soost ning kellele Issand Jumal kinnitas kuningas Taaveti trooni, ning kes valitseb igavesti - Tema kuningriik ei lõpe (Lk 1:32-33)!

Võime lugeda seda psalmi ka enda elu peegeldusena: vaadates tagasi aegadele, mil meie jalad komistasid ning silmad olid täis pisaraid; kui olime nõrkemas ja maha rõhutud - ning lõpetada psalmisti küsimusega: “Kuidas ma tasun Issandale kõik tema heateod minu vastu?” (s 12)

Siiski ei kutsu see psalm meid üles ainult tähistama, vaid siin on ka kutse “siseneda, jääda” sellesse Jumala päästesse. Meie põhiline olek, peaks olema “hingamises” (s 7). Otsekui juutide kogukond, kes paasasöömaja laua ümber tähistab Väljarändamist Egiptusest, saame ka meie jääda ja tähistada oma vabadust (vt Hb 4:9-11). Kuna Jumal on meid kuulnud minevikus, siis hüüdkem Tema poole jätkuvalt (s 2) ning jäägem Talle ustavaks nii nagu Tema jääb meile (s 12-19).

 
Anna Jumalale luba oma meel ja süda ümberkujundada nii, et hakkaksid toimima lähtudes hingamisest Temas ja usaldusest Tema vastu.

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray