Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hoidke ja teenige üksteist

Laupäev, 27. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 12:12-31

Kogudusest kui ihust
12Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.
13Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga.
14Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed.
15Kui jalg ütleks: „Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse”, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse?
16Ja kui kõrv ütleks: „Et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse”, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse?
17Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine?
18Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis.
19Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu?
20Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu.
21Ent silm ei või öelda käele: „Mul ei ole sind tarvis!” või jälle pea jalgadele: „Mul ei ole teid tarvis!”,
22vaid hoopis vastupidi - need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud,
23ja neid, mis meile ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga, ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust.
24Meie nägusail liikmeil ei ole seda ju tarvis. Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au,
25et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest.
26Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.
27Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.
28Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.
29Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad?
30Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid?
31Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile veel ülevama tee.

Tule koguduse Issanda ette ning palu, et Tema ilmutaks mida tähendab kuuluda kogudusse selle liikmena.

Pauluse põhipunkt vaimuandide diskussioonis on, et neid jagatakse ilma diskrimineerimata igale usukogukonna liikmele: mitte kedagi ei jäeta ilma või välja, ning rabava kontrastina au ja häbi kultuuris juurdunud tavadele kuulutatakse need, keda Korintose ühiskonnas sildistati kui “nõrgemaid” või “autumaid” (sh kuulusid ka mitmed kristlaseks saanud orjad), “asendamatuteks” ning “erilist au” väärivaiks (s 22-25).

Evangeelium põhjustab sotsiaalse revolutsiooni mille käigus ühiskonnas seni domineerinud väärtused pööratakse peapeale ning, selle asemel, et vaimuande kuritarvitataks isikliku perstiiži või kasu saamiseks, rakendatakse neid “ühiseks kasuks” (1Kr 12:7).Võistlev individualism millest Korintose ühiskond oli läbiimbunud asendatakse visiooniga uuest kogukonnast, milles kõikidel liikmed hoolitsevad ”võrdselt üksteise eest” ning jagavad ühiselt nii kannatust kui ka austust (s 25,26).

Oma sõnumi pärale jõudmiseks rakendab Paulus siin erinevaid kirjanduslikke võtteid. Neist peatükkidest võib leida paroodiat, irooniat ja sarkasmi, aga kas ka huumorit? Kas pole pilt inimkõrvast, mis kuulutab oma sõltumatust ülejäänud ihust maalitud selleks, et meid muigama panna? Ehk meenutab see meile, et kui Jeesuse järgijate kogukond hülgab oma kutsumise Kristuse ihuna ning lubab domineerival kultuuril oma suhteid ümberkujundama hakata, on tulemuseks midagi tõeliselt naeruväärset? Kas kogudus on tõesti inimeste kogum, kes kuuluvad samasse sotsiaalsesse ning homogeensesse grupeeringusse - nagu mingi koletislik kõrv, mis püüab eksisteerida lahus ihus, mille külge see tegelikult kuulub? Ehk peaksime tõesti kõva häälega naerma Pauluse taolise moonutuse peale Kristuses loodud uuest kogukonnast, isegi kui see nali tabab valusalt meid endid?

 
Palveta, et sinu kogudus võiks anda ühiskonnale selge ja ühtse tunnistuse.

Selle kommentaari autor: David Smith