Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala austuseks -armastades.

Teisipäev, 30. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 13:8-13

Armastuse ülemlaul
8Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused - need kõrvaldatakse, olgu keeled - need vaibuvad, olgu tunnetus - see lõpeb ära.
9Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame,
10aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik.
11Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.
12Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.
13Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

Kui keegi paluks sul reastada kõige väljapaistvamad iseloomuomadused, siis milliseid nimetaksid? Kas armastus oleks nende seas? Kui mitte, siis miks?

Korintose kristlased olid oma pürgimuses, iga hinna eest demonstreerida neile antud vaimuande, ummikusse jooksnud, ning samas kaotanud silmist kõige olulisema aspekti - selle, mis hoiab koos kogu elu: armastuse. Kreeka keeles siin kasutatud sõna armastus,“agape”, tähendab ka ehtsat ning kestvat pühendumist teis(t)ele. Sama sõna näeme ka mujal 13. peatükis ning ka 1Kr 14:1. Tundub nagu tahaks Paulus selle keskse tõe korintlaste arusaamisse lõplikult kinnitada.

Paulus osutab, et armastus ei ole mingi abstraktne emotsioon, vaid konkreetne tegu, mis lähtub südame suhtumisest teistesse, ning on korintlaste (ja kristlaste) jaoks ainus õige viis rakendada neile antud vaimuande.

Kujutle, kuidas võisid Paulus esmased kuulajad sellele reageerida. Paulus mitte ainult ei manitse ega kritiseeri neid vaimuandide väärkasutuse pärast, vaid nüüd toob ta nende silme ette nende piiratuse ning käsib neil otsesõnu muuta oma suhtumist.

Salmide 8-13 tõlgendamine tekitab kristlaste keskel jätkuvalt eriarvamusi. Siiski peame meeles pidama, et korintlaste viga oli väites, et nad on vaimselt juba “kohale jõudnud”. Paulus purustab nende illusiooni õpetades, et tänu ebapüsivusele, pole vaimuannid inimese vaimse kvaliteedi viimseks kriteeriumiks.

Püha Vaimu tulemise ja Kristuse taastuleku vahepealsel ajal on vaimuandidel oma kindel koht ja funktsioon (1Kr 1:4-7), kuid tuleb aeg, mil neid ei ole enam vaja. Kui Kristus on tulnud, jäävad vaid kolm kõige suuremat - usk, lootus ja armastus. Need on kristlase jäävad iseloomuomadused. Need peavad iseloomustama meie elu juba nüüd, ning mingil viisil - saavad märkima meie elusid ka tulevases maailmas.

 
Kuidas võiksid suhted sinu peres ning koguduses saada veel enam täis armastust? Mis peaks muutuma, et taolist armastust väljendataks ja kogetaks regulaarselt?

Selle kommentaari autor: Julie Robb