Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ehita, ära lammuta!

Kolmapäev, 1. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 14:1-9

Keelterääkimisest ja prohvetlikult kõnelemisest
1Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist!
2Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi.
3Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks.
4Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust.
5Ma tahaksin, et teie kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult, sest see, kes kõneleb prohvetlikult, on suurem keelterääkijast, olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust.
6Nüüd aga, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeli - mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse alusel, või prohvetlikku sõna või õpetust?
7Nõnda on ka hingetute pillidega, olgu vile või keelpill: kui nende helid ei erineks, kuidas siis saadaks aru, mis on puhutud vilel või mängitud keelpillil?
8Sest kui pasun teeks ebaselget häält, kes siis hakkaks valmistuma sõjaks?
9Nõnda ka teie, kui te keelt kasutades ei anna selge tähendusega sõnu, kuidas siis võib mõista, mida räägitakse? Te räägite siis ju tuulde.

Palu, et Jumal räägiks sulle täna prohvetlikke sõnu - sinu enda, või kellegi teise jaoks.

Paljud arvavad, et 1Kr 13. peatükk on armas vahepala, millel pole erilist seost ei eelneva ega järgneva peatükiga. Kui aga võrdleme 1Kr 12:31 (“Aga taotlege suuremaid armuande..) ja 1Kr 14:1 (“Järgige armastuse teed ja olge innukad nõudma vaimuande..”), muutub Pauluse mõttearendus arusaadavaks.

Pauluse sõnul on vaimuannid väga head, aga neid tuleb alati rakendada armastuses. Meil tuleb taotleda ande - näiteks prohveteerimise andi, mis “ehitab üles kogudust” (s 2,5), ning kasutada seda armastuses selleks, et “ehitada, julgustada ja lohutada.” (s 3).

Seega pole nii oluline see, milliseid ande on Püha Vaim meile andnud, vaid see, kuidas neid kasutame. On olemas oht, et keskendudes vaid andidele võime unustada Andja, ning see takistab meil kogudust ülesehitamast. Selle asmel hakkame nõudma tähelepanu enesele.

Kui aga meie igatsuseks on üles ehitada kogudust, peame esmalt otsima ande, mida Jumal on tahtnud selleks jagada  - Paulus nimetab “ilmutust, tunnetust, prohvetlikku sõna või õpetust..” (s 6).  Üle kõige aga peab Püha Vaimu andidega koos toimima Püha Vaimu vili - “armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus..” jt. (Gl 5:22)

 
Kas oled igatsenud Püha Vaimu andi ja kui siis milleks? Mida tunned, kui mõtled, et sina peaksid kogudust julgustama ja üles ehitama?

Selle kommentaari autor: Vicky Calver