Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülestõusmise elu

Neljapäev, 9. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 15:51-58

Kristuse surnuist ülestõusmise tähendusest
51Vaadake, ma ütlen teile saladuse: meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse,
52äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid muudetakse.
53Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega.
54Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud: „Surm on neelatud võidusse!
55Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?”
56Aga surma astel on patt, ent patu vägi on Seadus.
57Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!
58Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.

Praeguses  maailmas ollakse valmis kõigeks, et vältida surma peale mõtlemist. Inimesed kardavad surma ja on valmis andma palju, et oma elu säilitada. Paulus käistleb neid teemasid otse: surmal ei ole enam mingit võimu; Jeesus on selle purustanud. Surma järel on aga uus elu - ülestõusnud elu.

Pauluse väiteid ei ole siin tekstis alati lihtne jälgida. Kui ta räägib vaimsest ihust siis ei mõtle ta selle all mitte-füüsilist ihu. Pigem püüab ta aidata kuulajatel aru saada, et ihud mille saame ülestõusmises, on ühtlasi sarnased, kuid samas ka erinevad nendest ihudest mis meil on praegu. Praegu oleme piiratud, nõrgad ja haprad - ükski neist omadustest ei kehti aga meie tulevase ihu kohta.

Midagi sellest võime näha Jeesuses. Tema ülestõusmise järgne ihu oli füüsiline - seda sai puudutada; ta oli äratuntav  - kuigi mitte alati; ta sõi ja jõu - samas oli tal võime liikuda läbi suletud uste. Keegi meist ei tea, milline see ihu tulevikus saab olema, kuid me teame, et see saab olema imeline.

Suremise protsess võib olla valulik, füüsiliselt ja emotsionaalselt. Kuid meil ei ole vaja karta seda mis ees ootab. Jeesus on sinna juba eele läinud ning on võtnud surmalt ära  selle astla. Ja see annab meile julguse elada ja teenida Jeesust siin ja praegu.

 
Palveta, et Püha Vaim aitaks sul aduda ülestõusmise tõde su praeguse elu ja ka tuleviku jaoks.

Surm ja ülestõusmine

  • Inimese kopsudes on üle 300 000 kapillari. Kui need otsapidi kõik ühendada, oleks see  2414 km pikk.
  • Inimese luude kandevõime on sama suur kui graniidil. Tikutoosi suurune luuplokk suudab kanda 9 tonni- neli korda rohkem kui tsement.
  • Naise munasarjad sisaldavad peaaegu pool miljonit munarakku, ometi vaid 400 nendest saab võimaluse uue elu alustamiseks.

Inimese keha on hämmastav. Jumal on meid sellisteks loonud. Kuid meie “liha” on häviv (s 42-44) ja see muudetud ihu, mille kord pärime saab veel palju enam auline ja võimas olema (s 52). Usk Jeesusesse annabmeile lootuse ja kindluse, et sõna on tõde ning meie tulevik on kindel (s 54-57).

Surm on kõige olulisema lahingu kaotanud Jeesusele, kes ükskord ja alatiseks võitis patu. Patt on see, mis toob surma, aga ei patt ega surm oma võimu Jeesuse üle, sellepärast ei ole neil võimu ka  nende üle, kes on Jeesuses (Rm 5:6-10).

James Davies

Selle kommentaari autor: John Grayston