Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Saatuslikud tagajärjed

Neljapäev, 16. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 3:19-4:11

Issand kutsub Saamueli
19Ja Saamuel kasvas ning Issand oli temaga ega lasknud ainsatki oma sõna tühja minna.
20Ja kogu Iisrael Daanist kuni Beer-Sebani sai teada, et Saamuelist oli saanud ustav Issanda prohvet.
21Ja Issand näitas ennast edaspidigi Siilos, sest Issand ilmutas ennast Siilos Saamuelile Issanda sõna läbi.
Vilistid röövivad seaduselaeka
1Ja Saamueli sõna tuli kogu Iisraeli kätte. Ja Iisrael läks sõtta vilistite vastu; nad lõid leeri üles Eben-Eeseri juurde ja vilistid olid asunud leeri Afekasse.
2Ja vilistid seadsid endid tapluseks Iisraeli vastu: aga kui taplus oli levinud, siis oli Iisrael mahalöödult vilistite ees; need lõid võitlusväljal maha ligi neli tuhat meest.
3Kui rahvas tuli leeri, siis ütlesid Iisraeli vanemad: „Mispärast laskis Issand meid täna vilistitel maha lüüa? Võtkem eneste juurde Issanda seaduselaegas Siilost, et ta tuleks meie keskele ja päästaks meid meie vaenlaste käest!”
4Siis rahvas läkitas mehed Siilosse ja need tõid sealt ära keerubitel istuva vägede Issanda seaduselaeka; ja seal olid mõlemad Eeli pojad, Hofni ja Piinehas, Jumala seaduselaeka juures.
5Ja kui Issanda seaduselaegas jõudis leeri, siis tõstis kogu Iisrael valju rõõmukisa, nõnda et maa kõmas.
6Aga kui vilistid kuulsid hõiskamise kära, siis nad küsisid: „Mis suur hõiskamise kära see on heebrealaste leeris?” Ja nad said teada, et Issanda laegas oli tulnud leeri.
7Siis vilistid kartsid, sest nad ütlesid: „Jumalad on tulnud leeri!” Ja nad ütlesid: „Häda meile, sest seesugust ei ole iialgi varem juhtunud!
8Häda meile! Kes päästab meid nende vägevate jumalate käest? Need on need jumalad, kes lõid Egiptust kõiksugu nuhtlustega kõrbes.
9Kinnitage endid ja olge mehed, te vilistid, et te ei peaks teenima heebrealasi, nagu nemad teenisid teid! Olge mehed ja sõdige!”
10Ja vilistid sõdisid ning Iisraeli löödi, nõnda et nad põgenesid igamees oma telki; ja kaotus oli väga suur, sest Iisraelist langes kolmkümmend tuhat jalameest.
11Ja Jumala laegas võeti ära ning mõlemad Eeli pojad, Hofni ja Piinehas, said surma.

"Kes on Aukuningas? Tugev ja vägev Issand, vägev on Issand lahingus. . . Vägede Issand - ta on aukuningas."(1)

Aastaid tagasi kuulsin, kuidas kaks 11-aastast last vaidlesid. Ma ei mäleta täpselt, millest oli jutt, aga mäletan hästi lõplikku argumenti: „Meil on veeboiler ja teil ei ole"! See kirjakoht kajastab muuhulgas sündroomi: "minu isa on suurem kui su isa". Iisraellased arvasid, et nad võivad kasutada Jumala laegast nagu talismani nende võitluses vilistite vastu. Vilistid olid hirmul, sest nad tunnistasid Iisraeli Jumala väge, kuid Jumala laeka kohalolul oli teistsugune tagajärg, kui iisraellased oli arvanud. Selle asemel, et panna viliste võitluseta alla andma, hoogustas see neid võitlema isegi kõvemini ja Iisraeli armee purustati.

See ei olnud ainus kord, et Iisrael pani ebausklikult lootuse ususümbolitele ega arvestanud, et sümbol on väärtusetu ilma selle taga oleva reaalsuseta. Jeremia ajal arvasid nad, et kuna neil on Issanda tempel, on nad haavamatud, (2) ja paljudele prohvetitele heideti ette usu puudumist, kuna nad ennustasid Jeruusalemma hävingut, kuigi seda peeti Jumala linnaks ja seetõttu hävimatuks. (3) Aga Iisraeli Jumal ei ole ebajumal ega Baal. Teda ei saa manipuleerida, et tagada isiklikku kasu. Iisrael oli unustanud, et laegas tähistab "Issanda lepingut". Nad olid jätnud kõrvale suhte Jumalaga ja ei suutnud teda teenida ega talle alluda, vaid arvasid, et laegas tagab võidu.

Tänapäeva kristlased, kes kannavad kaelas risti või käe ümber käevõru "Mida Jeesus teeks", käivad kirikus jne, elavad mõttekalt ainult siis, kui nende elu peegeldab, armastavat ja teenivat suhet Jumalaga ja teistega.

 
Issand, anna meile andeks, et paneme oma usu religiooni välistele asjadele, mitte sinule, ja aita meil võtta tõsiselt oma vastutust teenida ja armastada.

1) Ps 24:8 -10 

2) Jr 7:4 

3) Nt Mk 2:6; Mk 3:8-12

 

Selle kommentaari autor: Mary Evans