Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ärka üles!

Pühapäev, 19. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 108

Jumala ülistus ja lootus tema abile
1Taaveti laul ja lugu.
2
Kindel on mu süda, oh Jumal!
Ma tahan laulda ja mängida,
samuti mu au.
3Virgu, naabel, virgu, kannel,
ma äratan üles koidu!
4Issand, ma tahan sind tänada
rahvaste seas,
ja tahan sulle mängida
rahvahõimude keskel.
5Sest suur kuni taevasteni on sinu heldus
ja kuni ülemate pilvedeni sinu ustavus.
6Jumal, ülenda ennast üle taevaste
ja üle kogu ilmamaa olgu su auhiilgus!
7
Et pääseksid su armsad,
selleks aita oma parema käega
ja vasta meile!
8Jumal on rääkinud oma pühamus:
Ma tahan võidutseda,
jaotada Sekemi
ja mõõta ära Sukkoti oru.
9Gilead on minu ja Manasse on minu,
Efraim on mu pea kaitse.
Juuda on mu valitsuskepp,
10Moab on mu pesukauss,
Edomi peale ma viskan oma sandaali.
Vilistimaa, hõiska minule!
11Kes viib mu kindlasse linna?
Kes saadab mind Edomini?
12
Eks sina, Jumal, tõuganud meid ära,
ega sina, Jumal, läinudki välja meie sõjaväega?!
13Anna meile abi kitsikuses,
sest tühine on inimeste abi!
14Jumalaga me teeme vägevaid tegusid
ja tema tallab maha meie rõhujad.

Tähista seda, et : “see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud need on igal hommikul uued - sinu ustavus on suur!” (Nl 3:22-23)

Kuidas sa end tavaliselt tunned hommikul ärgates? Stoiliselt ja ükskõikselt? Või kahetsed, et sa eelmisel õhtul paar tundi varem voodisse ei läinud? Kuigi kuningas Taaveti elu oli täis väljakutseid, tal oli vaenlasi kodus ja väljapool, olid tema prioriteedid sellele vaatamata paigas. 

Usus tervitas  ta päeva, mille Issand on teinud (s 2-3). Nii näitab ta meile, et valides tähistada ja mäletada Jumala väge ning võimsat heldust meie vastu, muutuvad rasked olukorrad oluliselt väiksemaks. Saame kinnitatud ja jõudu Jumala tõotuses: “ Jumalaga me teeme vägevaid tegusid” (s 14).

Taavet teab, et usaldades inimlikku jõudu, oleme kõikuval pinnal (s 13), sellepärast keskendub ta pigem Jumala imelisele iseloomule ja omadustele (s 5,6) ning tõotustele Jumala võidu kohta (s 8-10). Millised Pühakirja tõotused kasvatavad sinu usku?

Jumala armastuse, ustavuse ja päästva väe eest ei ole võimalik ära joosta. Kui usume sellesse kogu südamest, siis voolab see meist välja, siis tahame sellest kuulutada kõikidele (s 4).  Millised on need “katused”, millelt tahaksid (ja saaksid) täna kuulutada, et äratada kogu oma naabruskond Jumala suurusele ja armastusele?

 
Meie võime magada, sest Jumal ei maga! Kui lähed täna õhtul voodisse, palu, et Jumala rahu võiks olla su üle, et saaksid magada ning niipea kui ärkad kuuluta selle pärav üle salme 2-6.

Selle kommentaari autor: Phil Andrews