Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalik ametisse määramine

Neljapäev, 23. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 9:1-27

Saul saab kuningaks
1Benjaminist oli jõukas mees Kiis, kes oli Abieli poeg, kes oli Serori poeg, kes oli Bekorati poeg, kes oli benjaminlase Afiahi poeg.
2Ja temal oli poeg Saul, kes oli noor ja ilus. Ei olnud Iisraeli lastest ükski temast ilusam, ta oli peajagu pikem kui kõik muu rahvas.
3Kord olid Kiisi, Sauli isa emaeeslid kadunud ja Kiis ütles oma pojale Saulile: „Võta nüüd üks teenritest enesega kaasa ja võta kätte, mine otsi emaeeslid üles!”
4Nad käisid siis läbi Efraimi mäestiku ja käisid läbi Saalisa maa, aga nad ei leidnud; ja nad käisid läbi Saalimi maa, kuid eesleid ei olnud; siis nad käisid läbi Benjamini maa, aga nad ei leidnud.
5Kui nad jõudsid Suufi maale, ütles Saul oma teenrile, kes oli koos temaga: „Tule, lähme tagasi, viimaks mu isa ei hooligi enam emaeeslitest, vaid on mures meie pärast!”
6Aga see vastas temale: „Vaata nüüd, selles linnas on üks jumalamees, ja ta on auväärt mees: kõik, mis ta räägib, läheb tõesti täide. Lähme nüüd sinna, vahest ta juhatab meile tee, mida peame käima!”
7Siis ütles Saul oma teenrile: „Vaata, me läheme küll, aga mida me mehele viime? Sest leib on meie kottidest lõppenud ja andi ei ole meil jumalamehele viia. Mis meil veel on?”
8Ja teener vastas taas Saulile ning ütles: „Vaata, minu käes leidub veel veerand hõbeseeklist; ma annan selle jumalamehele, et ta meile teed juhataks!”
9Muiste ütles Iisraelis igaüks nõnda, kui ta läks Jumalat küsitlema: „Tulge, lähme nägija juurde!” Sest keda nüüd hüütakse prohvetiks, hüüti muiste nägijaks.
10Ja Saul ütles oma teenrile: „Su kõne on hea, tule, lähme!” Ja nad läksid linna, kus oli jumalamees.
11Kui nad läksid nõlva mööda üles linna, siis nad kohtasid tüdrukuid, kes tulid välja, et vett viia, ja nad küsisid neilt: „Kas nägija on siin?”
12Ja nemad kostsid neile ning ütlesid: „On, vaata, otse sinu ees! Rutta nüüd, sest ta tuli just praegu linna, sest täna on rahval tapaohver ohvrikünkal!
13Kui te jõuate linna, siis leiate tema, enne kui ta läheb üles ohvrikünkale sööma; sest rahvas ei söö enne, kui ta tuleb, sest tema peab tapaohvrit õnnistama; pärast seda söövad kutsutud. Aga nüüd minge üles, sest just praegu te leiate tema!”
14Ja nad läksid üles linna; kui nad jõudsid keset linna, vaata, siis tuli Saamuel neile vastu, teel üles ohvrikünkale.
15Aga Issand oli päev enne Sauli tulekut Saamueli kõrvale ilmutanud, öeldes:
16„Homme sel ajal läkitan ma sinu juurde mehe Benjamini maalt. Võia ta vürstiks mu rahvale, Iisraelile, tema peab mu rahva päästma vilistite käest, sest ma olen vaadanud oma rahva peale, sest ta hädakisa on jõudnud minuni!”
17Ja kui Saamuel nägi Sauli, siis Issand andis temale mõista: „Vaata, see ongi mees, kellest ma sulle rääkisin: tema peab valitsema mu rahva üle!”
18Ja Saul ligines Saamuelile värava suus ning ütles: „Juhata mulle, kus on see nägija koda!”
19Aga Saamuel kostis Saulile ning ütles: „Mina olen see nägija. Mine mu ees üles ohvrikünkale ja sööge täna koos minuga; hommikul ma saadan sind, ja ma seletan sulle kõik, mis sul südame peal on!
20Ja mis puutub emaeeslitesse, kes sul nüüd kolmandat päeva on olnud kadunud, siis nende pärast ära muretse, sest need on leitud. Ja kellele kuulubki kõik, mis Iisraelis on väärtuslikku, kui mitte sinule ja kogu su isakojale?”
21Aga Saul kostis ning ütles: „Eks ma ole benjaminlane, Iisraeli vähimast suguharust, ja mu suguvõsa on kõige vähem tähtis kõigist Benjamini suguharu suguvõsadest! Miks sa räägid minuga nõnda?”
22Kuid Saamuel võttis Sauli ja tema teenri ning viis nad söögituppa ja andis neile ülema paiga kutsutute hulgas - ja neid oli ligi kolmkümmend meest.
23Ja Saamuel ütles keetjale: „Anna siia see tükk, mis ma sulle andsin ja mille kohta ma sulle ütlesin: Pane see kõrvale!”
24Siis keetja tõstis reieluu ning mis seal küljes oli ja pani Sauli ette. Ja Saamuel ütles: „Vaata, ülejääk on pandud su ette, söö, sest see on hoitud sulle selleks ajaks, kui ma ütlesin: Ma olen rahvast kutsunud.” Ja Saul sõi sel päeval koos Saamueliga.
25Siis nad läksid ohvrikünkalt alla linna ja ta kõneles Sauliga katusel.26Ja nad tõusid vara üles. Kui hakkas koitma, hüüdis Saamuel Saulile katusel ja ütles: „Tõuse üles, ma saadan sind!” Ja Saul tõusis ning nad mõlemad läksid välja, tema ja Saamuel.
27Kui nad tulid alla linna serva, ütles Saamuel Saulile: „Ütle teenrile, et ta läheks meie ees!” Ja poiss läks. „Aga sina jää nüüd paigale ja mina kuulutan sulle Jumala sõna!”

Meenuta, millistel viisidel on Jumal sind minevikus juhtinud - ja tuleta endale meelde, et Ta on täpselt samamoodi sinu lähedal ning sulle pühendunud ka täna. Kas tead mõnd konkreetset teemat, kus vajaksid just praegu Tema juhtimist (Lk 11:9-10)?

Oled sa kunagi kaasatud olnud uue töötegija otsimise protsessi? Sageli on selleks vaja spetsiaalset inimest, kes valmistab ette töökirjelduse, vaatab üle kandidaatide avaldused ning annab omapoolsed soovitused. Tänane tekst jutustab Iisraeli esimese kuninga otsinguprotsessi algusest ja Saamueli ülesanne on leida sobiv kandidaat. Huvitav, et Saul, kes viimaks osutub valituks, oli ka ise ühes otsinguprotsessis, ainult et tema otsis kadunud eeslit (s 3,4).

Meile ütleb see tekst, et pole mingit vajadust pressida end jõuga vaimulikku juhtimisse. Kui Jumalal on plaanis sind kasutada, siis Ta leiab su üles ning teeb oma kutsumise väga selgeks. Meie ülesanne on olla valmis ja tahta, kui Jumala kutse meieni jõuab.

Autor toob esile kummalisi fakte Sauli kohta - et ta on pärit tähtsast perekonnast (s 1), et ta on pikk ja kauni välimusega (s 2). See kõik kõlab sama üleolevalt kui öelda, et naisterahva välimus on kõige olulisem tema valimisel tähtsale positsioonile! See mis muudab inimese juhtimiskõlbulikuks ei ole tema sugu vaid juhtimisoskused, kogemused ja nagu tekstist kohe ka näeme, see mis on inimese südames (1Sm 16:7). Võibolla need raamatu autori tähelepanekud aitavad lugejal hiljem seda tõde märgata.

Otsimisprotsessi võti on see, et Jumal ise juhib seda. Pane tähele kuidas Jumal sekkub juba enne (s 15,16) ning ka pärast (s 17) kui Saamuel Sauliga kohtub. Jumal toimib samamoodi sajandeid hiljem, ilmutades Ristija Johannesele, kes on Messias (Jh 1:32-34). Kõige tähtsam aga on mõista, et kui Jumalale on iseloomulik toimida sellisel viisil, siis on iga otsimisprotsessi kõige olulisem osa taotleda Jumala juhtimist ja tahet.

Kahjuks aga ei taga isegi see alati edu. Kogenud piilblilugejatena teame, kuidas Sauli lugu lõpeb, kuid praegu on selles loos palju lootust Iisraeli esimese kuninga suhtes.

 
“Issand, ma olen nii põnevil sellest, et võin olla Jeesuse oma, ning osa Sinu plaanides õnnistada maailma. Palun juhi, õpeta ja julgusta mind ja kinnita mu usku - palun kasuta mind ka täna Jeesuse nimel.”

Selle kommentaari autor: Whitney T Kuniholm