Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Valitud kuningas

Reede, 24. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 10:1-16

Saul saab kuningaks
1Siis Saamuel võttis õlikruusi ja valas temale pähe, suudles teda ning ütles: „Eks ole nõnda, et Issand on võidnud sind vürstiks oma pärisosale?
2Kui sa täna mu juurest ära lähed, siis sa leiad kaks meest Raaheli haua juures Benjamini maa-alal Selsahis, ja need ütlevad sulle: Emaeeslid, keda sa käisid otsimas, on leitud; vaata, su isa on emaeeslite asja jätnud ja on mures teie pärast, öeldes: Mida peaksin tegema oma poja heaks?
3Ja kui sa sealt edasi lähed ja jõuad Taabori tamme juurde, siis tulevad seal sulle vastu kolm meest, kes lähevad Jumala juurde üles Peetelisse: üks kannab kolme sikutalle, üks kannab kolme leivakakku ja üks kannab veinikruusi.
4Nemad küsivad sinult, kuidas su käsi käib, ja annavad sulle kaks leiba; võta need nende käest vastu!
5Ja selle järel tuled sa Jumala Gibeasse, kus asub vilistite linnavägi; ja kui sa jõuad sinna linna, siis sa kohtad ohvrikünkalt alla tulevat prohvetite salka, naablid, trummid, viled ja kandled ees, ja nad ise räägivad prohvetlikult.
6Siis tuleb Issanda Vaim võimsasti su peale, sa hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks.
7Kui need märgid täide lähevad, siis tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga!
8Mine siis minu ees alla Gilgalisse, ja vaata, ma tulen su juurde põletusohvreid ohverdama ja tänuohvreid tapma; oota seitse päeva, kuni ma tulen su juurde ja teen sulle teatavaks, mida sa pead tegema!”
9Kui Saul pööras selja, et minna Saamueli juurest ära, sündiski, et Jumal muutis tema südame teiseks, ja kõik need märgid läksid täide selsamal päeval.
10Ja kui nad jõudsid Gibeasse, vaata, siis tuli temale vastu salkkond prohveteid. Ja Jumala Vaim tuli võimsasti tema peale ja ta hakkas nende keskel prohvetlikult rääkima.
11Ja kui kõik, kes teda varem tundsid, nägid, ja vaata, ta rääkis prohvetlikult koos prohvetitega, siis ütles rahvas üksteisele: „Mis Kiisi pojaga on juhtunud? Kas Saulgi on prohvetite seas?”
12Ja keegi sealolijaist vastas ning ütles: „Ja kes on nende isa?” Seepärast on saanud kõnekäänuks: „Kas Saulgi on prohvetite seas?”
13Ja kui ta oli lõpetanud prohvetliku rääkimise, siis tuli ta ohvrikünkale.
14Ja Sauli isa vend küsis temalt ja ta teenrilt: „Kus te käisite?” Ta vastas: „Emaeesleid otsimas. Aga kui me nägime, et neid ei olnud, siis läksime Saamueli juurde.”
15Siis ütles Sauli isa vend: „Jutusta ometi mulle, mida Saamuel teile rääkis!”
16Ja Saul vastas oma isa vennale: „Ta teatas meile lihtsalt, et emaeeslid on leitud.” Aga kuningriigi asjast, millest Saamuel oli rääkinud, ei jutustanud ta temale midagi.

Igaüks meist on unikaalne: Jumala poolt loodud ja Jumalast antud andidega ning võimalustega. Täna Jumalat sulle antud elu anni eest - oma isiksuse, kvaliteedi ja kogemuste eest - ning too talle ohvrina oma armastus ja valmisolek teenida.

Mida võis prohvet Saamuel tunda, kui ta võidis Sauli kuningks (s 1)? See ei olnud Jumala poolt eelistatud plaan (s 19), vaid pigem inimeste igatsus olla samasugused kui teised rahvad (1Sm 8:20).

Nüüd oligi Iisraelil pikk, noor ja ilus, unistuste monarh (1Sm 9:2) - aga…ta ei ole ideaalne. Jumal põrkub pidevalt inimese jonnakusega, annab selle talle andeks ja toob esile hea ka halvast olukorrast. Tänasest tekstist näeme, kuidas Ta hakkas juhtima ja õnnistama Sauli.

Kõigepealt kogeb Saul Jumala erilist juhtimist nii suurtes kui väikestes asjades (s 2-4). Siis tõstetakse ta vaimulikku ekstaasi kui ta saab osa Püha Vaimu kogemisest (s 6) - kinnitus, et Jumal ise võiab teda ees ootavate ülesannete tarvis. Viimaks osutub ta liisu heitmise teel valituks kõikide teiste suguharude ja hõimkondade seast -ning kuidas oleks see võimalik olnud, kui Jumala käsi poleks olnud liisukivide peal (s 19, 20)?

Ometi, kõige selle järel on Saul ikkagi kaugel kindlusest (s 16) - ja sama tunnevad ka tema kritiseerijad (s 27). Kas kuningas kasvab oma rolli sisse?

Samamodi nagu Saul, oleme meiegi kõik “valmimisel olevad teosed” Jumala käes. 

 
“Issand, palun täida mind, kui olen tühi; õpeta mulle seda, mida pean teadma; muuda mind selliseks nagu pean saama - oma Püha Vaimu väe läbi ja Jeesuse nimel.”

Selle kommentaari autor: Andrew Knowles