Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Number üks

Reede, 14. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 10:32-42

Jeesuse tunnistamisest
32Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
33Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
Rahust ja mõõgast
34Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast,
36ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.
37Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt.
38Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt.
39Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle.
Jüngri vastuvõtmise palgast
40Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu Läkitaja.
41Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga.
42Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma.”

Kui teeksid oma möödunud nädala aja- ning energia-auditi, mida see näitaks sinu prioriteetide kohta? Kes kujundab su päevamustrid? Räägi palves Jumalale oma mõtetest.

Selles kirjakohas esitab Jeesus terve rea erakordseid väiteid. Paljud kaasaegsed inimesed nimetaksid neid otsesõnu pöörasteks!

Kõigepealt väidab Ta, et Tal on Jumala ees unikaalne staatus (s 32), mis mõjutab kõiki inimesi, kes Teda või Temast kuulevad (s 32,33,40). Ta ütleb, et Tal on tohutu mõjuvõim maa peal ja taevas (s 32-34). Ta ootab, et inimesed tunneksid ära, kes Ta tõeliselt on, võtaksid Ta vastu (s 40) ning teeksid Ta oma elu kõige olulisemaks prioriteediks (s 37) - kuni selleni, et oleksid valmis Tema pärast isegi surma minema (s 38).

Jüngrid oli olnud tunnistajaiks Jeesuse meelevallast haiguste, kurjade vaimude ja loodusjõudude üle. Kui Jeesus tõesti oli nende kaua oodatud Messias-Kuningas, siis väärib Ta üksnes kõige suuremat pühendumust ning austust (s 37-39).

Jüngritele läksid Jeesuse sõnad väga südamesse (vt Mt 26:33-35), aga ikkagi vedasid nad Teda alt (Mt 26:25). Me kõik veame Teda alt. Oma surma läbi on Jeesus tõestanud oma armastust nii jüngrite kui ka meie vastu, oma ülestõusmise läbi tõestas Ta oma meelevalda üle kõige ja kõigi (vt Mt 28:16-20), ning oma Püha Vaimu väljavalamise läbi kinnitas Ta oma jätkuvat pühendumist esimestele jüngritele ja ka meile. 

Jüngrid vastasid sellele muudetud elude  ja prioriteetidega (Ap 2). Kuidas vastad Sina? 

 
“Hoia oma silmad Jeesusel, ära anna Tema kohta kellelegi teisele, ning Tema annab sulle jõudu igaks tunniks, kuni viimaks oled lõpetanud suure võidujooksu.” (“Turn Your Eyes Upon Jesus” Traditional / Ken Bible, sõnad © Music Services, Inc)

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff