Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usk ja hirm

Neljapäev, 13. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 10:24-31

Jeesus julgustab püsivusele
24Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast.
25Jüngrile olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Peltsebuliks, kui palju enam siis tema peret!
Keda karta, keda mitte
26Ärge siis kartke neid! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada.
27Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt!
28Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!
29Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata.
30Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.
31Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju varblasi.

“Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?” (Ps. 27:1)

Kristlik usk nõuab avatud jüngerlust. Päästmatult on selles vaja avalikult tunnustada Kristust. Kristlased peavad avalikult samastuma oma Issandaga ning inimeste vaade Kristusele kujundab vältimatult nende arvamust meist. Ometi ei pea me identiteet rajanema teiste inimeste arvamusel. Kristlase identiteet põhineb ainult ühel arvamusel: Kristuse vaatest meile, Tema tahtel tunnustada meid oma Isa ees (salm 32).

Kuna meie missioon on sama, mis Kristusel, võime oodata samasugust reaktsiooni nagu Temagi koges. Füüsilise tagakiusu ähvardus võib meid hirmutada, kuid isegi suurem valu võib tulla valede motiivide omamise süüdistustest või süüdistustest, et ollakse teiste deemonlike või psühholoogiliste jõudude kasutuses. Variserid süüdistasid Jeesust selles (Mt. 9:34) ja teevad seda uuesti (Mt. 12:24). Neid, kes kuulutavad tänapäeval armu evangeeliumi, võidakse süüdistada eneste väe peal väljas olemises lihtsalt sellepärast, et nad üldse Kristuse väiteid kuulutavad. Ühel päeval tagab Jumal selle, et kõik salajased motiivid muutuvad avalikuks informatsiooniks, praegu ei pea evangeeliumi hoitama salajas, vaid “kuulutatama katustelt” (salm 27).

Jeesus soovib, et tema inimesed oleksid piisavalt tugevad, et panna vastu isiklikele või usualastele solvangutele (Peeltsebuli võib tõlkida “kärbeste Jumalana”) või isikliku ja psühholoogilise vägivalla ähvardustele. Nad ei pea andma alla hirmutustele oma aukartuse pärast kõigi Kohtuniku ees. See on Kohtunik, keda nad tunnevad Jeesuse Isana ning neid on õpetatud teda kutsuma oma Isaks (salm 29; 6:6-18). Tõotus, et nemad ja meie oleme väärt enam kui palju varblasi, on teatud tähenduses kaheteraga. Isa hoolitseb otseselt näiliselt isegi kõige tühisema osa pärast oma loodust, kuid varblased ikkagi langevad maha. Sarnaselt kaasneb Kristuse pärast kannatamine sageli Tema tunnistamisele.

 
"Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja..." (1Jh 4:18) Palu, et Jumal täidaks sind Temalt voolava rõõmu ja armastusega sedavõrd, et igasugune kartus kaoks ning sinus oleks igatsus kuulutada.

Selle kommentaari autor: Graham Cray