Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Asja tuum

Laupäev, 22. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 16:1-23

Taavet võitakse kuningaks
1Ja Issand ütles Saamuelile: „Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine: mina läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga.”
2Aga Saamuel ütles: „Kuidas ma võin minna? Kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu.” Ja Issand vastas: „Võta üks mullikas enesega kaasa ja ütle: Ma tulin Issandale ohverdama.
3Kutsu siis Iisai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema; siis võia mulle see, keda ma sulle nimetan!”
4Ja Saamuel tegi, nagu Issand oli öelnud, ja läks Petlemma. Aga linna vanemad tulid värisedes temale vastu ja küsisid: „Kas tuled rahuga?”
5Ja ta vastas: „Rahuga. Ma tulen Issandale ohverdama; pühitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile!” Siis ta pühitses Iisaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile.
6Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: „Küllap on nüüd Issanda ees tema võitu.”
7Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.”
8Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli eest mööda minna; aga Saamuel ütles: „Issand ei ole ka teda valinud.”
9Siis Iisai laskis Samma mööda minna, aga Saamuel ütles: „Issand ei ole ka teda valinud.”
10Nõnda laskis Iisai oma seitse poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile: „Issand ei ole neid valinud.”
11Ja Saamuel küsis Iisailt: „Kas poisid on kõik siin?” Ja Iisai vastas: „Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid.” Siis ütles Saamuel Iisaile: „Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb!”
12Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: „Tõuse ja võia teda, sest tema on see!”
13Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.
Taavet mängib kannelt Sauli ees
14Aga Issanda Vaim lahkus Saulist ja üks kuri vaim Issandalt kohutas teda.
15Siis ütlesid Saulile tema sulased: „Vaata ometi, kuri vaim Jumalalt kohutab sind.
16Käskigu nüüd meie isand oma sulaseid, kes on su ees, otsida mees, kes oskab kannelt lüüa, et ta siis, kui su peal on Jumala kuri vaim, mängiks oma käega ja sul oleks siis parem olla!”
17Ja Saul ütles oma sulastele: „Vaadake siis mulle üks mees, kes hästi mängib, ja tooge mu juurde!”
18Ja üks noortest meestest kostis ning ütles: „Vaata, ma olen näinud petlemlase Iisai poega, kes oskab mängida; ta on vapper kangelane, sõjamees ja osav sõnas; ta on nägus mees ja Issand on temaga.”
19Siis läkitas Saul käskjalad Iisai juurde, et nad ütleksid: „Saada minu juurde oma poeg Taavet, kes on lammaste juures!”
20Ja Iisai võttis eesli, leiba, nahklähkri veini ja ühe sikutalle ning läkitas oma poja Taavetiga Saulile.
21Nii tuli Taavet Sauli juurde ja astus tema teenistusse; Saul armastas teda väga ja Taavet sai tema sõjariistade kandjaks.
22Ja Saul läkitas Iisaile ütlema: „Lase Taavet jääda mu teenistusse, sest ta on minu silmis armu leidnud!”
23Ja kui vaim Jumalalt oli Sauli peal, võttis Taavet kandle ja mängis oma käega; siis Saul sai hingata ja temal oli parem olla ning kuri vaim lahkus ta pealt.

“..Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis  on südames.” (1Sm 16:7)

Füüsiline välimus on muutunud praegusel meediavahenduse ajal ülioluliseks - ja võibolla me polegi nii väga erinevad Saamueli ajastu inimestest (s 7). Jumala silmis on olulised hoopis teised asjad. Pane tähele neid üllatusi, mida Jumal selles loos esile toob, kui Ta oma plaani teostab.

Kõigepealt pane tähele, kui kalliks läheb Saamuelile maksma sõnakuulmine. Alles äsja pidi ta toime tulema Sauli sõnakuulmatuse tagajärgedest tuleneva traumaga (1Sm 15) ning samas on ta leinas kõige selle pärast, mis nüüd Saulist (keda Saamuel mentordas) edasi saab (s 1). Riskides oma eluga, peab ta minema kuningaks võidma järgmist troonipärijat - tegu on ju reetmisega, millest Jumal talle üsna kummalise väljapääsutee valmistab (s 2-3, 1Sm 15:22).

Saamuel, kelle sõnakuulelikkus on toonud sellisesse olukorda, kuulab pigem Jumala kui teiste häält, kes tema ümber on (s 7).

Jälgi, kuidas Jumal seda lugu edasi arendab - nii suures plaanis, kui ka üksikisikute elude detailides. Rahvas oli nõudnud kuningat. Nüüd sekkub Jumal tuues esile enda valiku (s 1).

Tähtsusetu Petlemm, mis on Saamueli tavalise ringkäigu äärealal, saab korraga erilise tähenduse.

Olles koduks Jesse vanavanematele, Boasele ja Rutile, saab seesama linn hiljem tuntuks kui nende järglase, Jeesuse, sünnikoht. Jumala ootamatu valik Taaveti näol ühtib kõige sellega , mida teame Jumala loomuse kohta mujalt Pühakirjast (1Kr 1: 27-29). Kohe kui Taaveti kutsumine on kinnitatud, lahkub Saulist õnnistus (s 14). Mitte enam Jumala võidmises olev Saul muutub  järjest rohkem kapriisseks ja rahutuks despoodiks.

Mida ka tähendaks “kuri vaim Issandalt” (s 14), on piibliuurijad ühel nõul , et hüljatud “valitu” oli sattunud sügavasse depressiooni. Iroonilisel kombel on ainuke, kes Sauli ellu ja hingevalusse leevendust toob, toosama , kelle Saamueli võidis Sauli järel troonile astuma (s 23). Sõnakuulelikkus Jumalale - või sõnakuulmatus - võib tuua ootamatuid tulemusi, sest Jumal teostab oma suurt plaani ning Tema eesmärke ka meie isiklikus elus.

 
Milline su välimus ka poleks, mõtiske, mida näeb Jumal sinu südames? Palveta endale julgust ja usku, et suudaksid Talle kuuletuda - kui Tema juhib sind enda eesmärkide kohaselt.

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams