Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mäleta, mäleta!

Pühapäev, 23. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 105:1-23

Jumala muistsete tegude ülistus
1Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
2Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest!
3Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!
4Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet!
5Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid,
6te Aabrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitu lapsed!
7Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on igal pool maailmas.
8Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele,
9lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile.
10Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks.
11Ta ütles: „Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa!”,
12kui neid oli väike hulgake ja nad olid seal ainult pisut aega ning võõrastena elanud.
13Ja nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde.
14Tema ei lasknud ühtegi inimest neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid:
15„Minu võituid ärge puudutage ja ärge tehke kurja minu prohvetitele!”
16Ja ta kutsus nälja maa peale, lõpetas kõik leivajätku.
17Ta läkitas nende eele mehe: Joosep müüdi orjaks.
18Tema jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu,
19kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks.
20Siis kuningas läkitas ja päästis ta lahti, rahvaste valitseja laskis ta valla.
21Ta pani tema isandaks oma koja üle ja kogu oma omandi valitsejaks,
22nõnda et ta oma tahtmist mööda võis sundida tema vürste ja õpetada tarkust tema vanemaile.
23Nõnda tuli Iisrael Egiptusesse ja Jaakob elas võõrana Haami maal.

Lugedes tänast psalmi, ole valmis tänuga tagasi vaatama ja lootusega tulevikku - eriti kui koged, et julgusest jääb puudu.

Tagasi vaadates.

Mida sa teed, kui olukord tundub lootusetu? Kui inimesed lahkuvad kogudusest, maailmas kasvab vägivald, südamevalu on tunginud kodudesse? Mida sa teed siis kui oled põgenik võõral maal?

Ilmne vastus oleks, et tuleb vaadata tulevikku lootes, et paremad päevad ootavad ees. Kuid tänases psalmis õhutatakse Jumala rahvast tagasi vaatama - mitte viha või nostalgiaga, vaid meenutades kõike head, mida nad on kogenud: “Meenutage tema tehtud imetegusid…” (s 5)  

Ja laulja meenutab Iisraeli ajaloo sündmusi: Aabrahami, Jaakobit ja Iisraeli Egiptuses, Moosest, nuhtlusi jne. Läbi kõikide nende sündmuste on Jumal juhtinud, elus hoidnud ja päästnud oma rahvast, tuues nad maale, mille Ta neile oli tõotanud.

Jumalale vaadates.

Iisraeli tänumeelsuse võti on Jumala ustavuse tunnustamine isegi kõige raskematel aegadel. Nad meenutavad tänu tuues, sest Jumal on neid oma armastuses alati meeles pidanud (s 8)! 

Mis vahe on nostalgial ja mäletamisel? Nostalgia on enamasti oma olemuselt negatiivne, sulgedes inimese ees tulevikuvõimalused; mäletamine on aga positiivne, kutsudes üles mineviku kindla aluse peale paremat tulevikku rajama. 

Kas sina suudad meenutada Jumala headust su vastu läbi aastate? Kas näed vikerkaart läbi vihma? Armastust, mis ei lase lahti?

 
Ära pimeduses olles iial unusta seda, mida Jumal on sulle rääkinud valguses.

Selle kommentaari autor: David Bracewell