Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tegutsedes heas usus

Teisipäev, 9. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 25:23-44

Taavet ja Abigail
23Ja kui Abigail nägi Taavetit, siis ta hüppas kähku eesli seljast ja heitis Taaveti ette silmili ning kummardas maani.
24Ta langes tema jalgade juurde ja ütles: „Minu peal on süü, mu isand. Lase nüüd oma teenijat su kuuldes rääkida ja kuule oma teenija sõnu!
25Ärgu mu isand ometi hooligu sellest kõlvatust mehest Naabalist; sest nagu nimi, nõnda on ta ise - Naabal on ta nimi ja rumal ta on! Aga mina, su teenija, ei näinud mu isanda noori mehi, keda sa olid läkitanud.
26Ja nüüd, mu isand, nii tõesti kui Issand elab ja nii tõesti kui sa ise elad, Issand on takistanud sind sattumast veresüüsse ja aitamast iseennast oma käega: nüüd saagu Naabali sarnaseks su vaenlased ja need, kes püüavad teha kurja mu isandale!
27Ja nüüd antagu see and, mis su teenija on toonud mu isandale, noortele meestele, kes käivad mu isanda kannul!
28Anna siis andeks oma teenija üleastumine! Sest Issand teeb tõesti mu isandale ühe kindla koja, sellepärast et mu isand võitleb Issanda võitlusi. Ja kurja ei leita sinus kogu su eluajal.
29Ja kui keegi tõuseks sind taga ajama ja su hinge püüdma, siis on mu isanda hing seotud elavate kimpu Issanda, su Jumala juures; aga su vaenlaste hinged ta lingutab lingupesast välja.
30Ja kui Issand teeb mu isandale kõike seda head, millest ta sulle on rääkinud, ja määrab sind Iisraelile vürstiks,
31siis ärgu saagu see sulle komistuseks ega mu isandale südametunnistuse piinaks, et oleksid põhjuseta valanud verd ja mu isand oleks aidanud iseennast! Ja kui Issand teeb mu isandale head, siis mõtle oma teenijale!”
32Ja Taavet ütles Abigailile: „Õnnistatud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes sellel päeval on sind mulle vastu läkitanud!
33Õnnistatud olgu su mõistus ja õnnistatud ole sa ise, et sa täna mind oled takistanud veresüüsse sattumast ja iseennast oma käega aitamast!
34Aga tõepoolest, nii tõesti kui elab Issand, Iisraeli Jumal, kes mind on keelanud sulle kurja tegemast, kui sa mitte poleks rutanud ja mulle vastu tulnud, ei oleks Naabalile koiduajaks alles jäänud ühtegi meesolendit.”
35Siis võttis Taavet naise käest vastu, mis too temale oli toonud, ja ütles: „Mine rahuga koju! Vaata, ma olen kuulnud su häält ja olen tõstnud üles su palge.”
36Kui Abigail tuli Naabali juurde, vaata, siis oli temal oma kojas pidu, otse kuninglik pidu. Naabali süda oli rõõmus ja ta oli väga joobnud, seepärast ei jutustanud Abigail talle midagi, ei vähemat ega rohkemat, enne kui hommik koitis.
37Aga hommikul, kui Naabalist oli vein haihtunud, jutustas ta naine temale neist asjust; siis suri tal süda rinnus ja ta otsekui kivines.
38Ja ligi kümne päeva pärast lõi Issand Naabalit, nõnda et ta suri.
39Kui Taavet kuulis, et Naabal oli surnud, ütles ta: „Õnnistatud olgu Issand, kes on lahendanud minu teotuse riiuasja, mille Naabal põhjustas, ja kes on hoidnud oma sulast kurja tegemast! Naabali kurjuse tasus aga Issand ta enese pea peale.” Siis Taavet läkitas käskjalad ja käskis Abigailile öelda, et ta tahab võtta teda enesele naiseks.
40Ja Taaveti sulased tulid Abigaili juurde Karmelisse ja rääkisid temaga ning ütlesid: „Taavet läkitas meid sinu juurde, et võtta sind enesele naiseks.”
41Siis ta tõusis ja kummardas silmili maha ning ütles: „Vaata, su teenija on valmis saama orjaks, kes peseb oma isanda sulaste jalgu.”
42Ja Abigail tõusis kiiresti ning sõitis eesli seljas, samuti tema viis teenijatüdrukut, kes käisid ta kannul; ta järgnes Taaveti käskjalgadele ja sai tema naiseks.
43Ahinoami võttis Taavet Jisreelist ja nõnda said need mõlemad tema naisteks.
44Aga Saul oli andnud oma tütre Miikali, Taaveti naise, Paltile, Laisi pojale, kes oli pärit Gallimist.

Mõnikord on raske otsustada, kelle nõuannet tuleks kuulda võtta, aga me saame alati toetuda Jumalale. “Issand aita mul tähelepanelikult kuulata Su häält täna.”

Oskad sa öelda millistel su elualadel on Jumal kaasatud? Mulle tundub, et on teatud elualasid, kus on lihtsam märgata Tema toimimist ja teisi, kus seda peaaegu ei tajugi. Taavetil polnud probleemi kogu Sauli teema Jumala hooleks jätta, aga kui asi puudutas Naabalit, tundis ta vajadust tegutseda - Naabal oli teda isiklikult solvanud! Ega tegutsemine pole alati vale. Ka Abigail tegutses selles loos, ning hoidis ära suure hävingu oma kiire ja otsustava toimimisega (s 24,25, 33,34). 

On aegu, mil on targem tagasi astuda ja taas aegu mil tuleb hoopis välja astuda usus.  Lootus eristada millal on aeg üheks või teiseks  on meil ainult siis, kui hoolikalt kuulatame Jumala häält ning kaasame Teda igal elualal.

Nii Taavet kui Naabal toimisid mõlemad ebaõigelt. Erinevus nende vahel seisnes selles, et Taavet oli nõus ära tundma ja tunnistama oma väärat teguviisi, ning muutma oma suhtumist (s 34). Naabalile aga ei suutnud keegi mõistust pähe panna (s 17). On väga raske kuulda võtta kellegi mõistlikke argumente siis kui oleme haiget saanud või vihased - ometi on just see üks viis, kuidas Jumal meid kõnetab. 

Naabal maksis oma rumaluse eest eluga (s 38). Meie rumalused ei pruugi meid otsekohe surma viia, kuid iga isekas tegu, iga otsus, mis viib meid eemale sellest, mida teame õige olevat, muudab raskemaks valida tulevikus õige tee.

 
Mida iganes me minevikus ka teinud poleks, kui oleme valmis kuulama Jumala häält, saab Tema meil aidata teha edaspidi õigeid otsuseid. Täna Teda Tema jätkuva armastuse eest, ning selle eest, et Ta jääb meie juurde - samamoodi kui Ta jäi Taaveti juurde kõikides olukordades.

Selle kommentaari autor: APÜ