Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Rumal ja tark mees

Esmaspäev, 8. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 25:1-22

Taaveti suuremeelsus Sauli vastu
1Saamuel suri, ja kogu Iisrael kogunes kokku ja leinas teda, ja nad matsid tema ta kodupaika Raamasse. Aga Taavet võttis kätte ja läks alla Paarani kõrbe.
Taavet ja Abigail
2Ja Maonis oli mees, kelle tööjärg oli Karmelis, ja see mees oli väga rikas: temal oli kolm tuhat lammast ja tuhat kitse; ta oli Karmelis oma lambaid niitmas.
3Mehe nimi oli Naabal, ja ta naise nimi Abigail; naisel oli hea mõistus ja ilus välimus, mees oli aga karm ja tegude poolest kuri; ta oli kaaleblane.
4Kui Taavet kõrbes kuulis, et Naabal niitis oma lambaid,
5siis läkitas Taavet sinna kümme noort meest, öeldes neile: „Minge üles Karmelisse, ja kui te jõuate Naabali juurde, siis küsige temalt minu nimel, kuidas ta käsi käib,
6ja öelge mu vennale nõnda: Tere! Rahu olgu sinule ja rahu su kojale ja rahu kõigele, mis sul on!
7Ma olen nüüd kuulnud, et sul on lambaniitjad. Sinu karjased on ju olnud meie juures: me pole neid mõnitanud ega ole neilt midagi kadunud kõigel sel ajal, mis nad olid Karmelis.
8Küsi oma poistelt, küll nad jutustavad sulle! Leidku siis need noored mehed armu sinu silmis, sest me oleme ju tulnud heal päeval! Anna nüüd oma sulastele ja oma pojale Taavetile, mis sul juhtub käepärast olema!”
9Ja Taaveti noored mehed tulid ning rääkisid Taaveti nimel Naabalile kõik needsamad sõnad ja jäid ootama.
10Aga Naabal kostis Taaveti sulastele ja ütles: „Kes on Taavet, kes on Iisai poeg? Nüüdsel ajal on palju sulaseid, kes põgenevad oma isandate juurest.
11Kas peaksin võtma oma leiva ja vee ja tapetud loomad, mis ma olen tapnud oma niitjaile, ja andma meestele, kellest ma ei tea, kust nad pärit on?”
12Siis Taaveti noored mehed pöördusid ümber oma teekonnal ja läksid tagasi; ja nad tulid ning andsid temale edasi kõik need sõnad.
13Siis ütles Taavet oma meestele: „Pange igaüks oma mõõk vööle!” Nad panid igaüks oma mõõga vööle ja Taavet ise pani ka oma mõõga vööle. Ja nad läksid Taaveti järel, ligi nelisada meest, kuna kakssada jäi asjade juurde.
14Aga Abigailile, Naabali naisele, teatas üks poistest, öeldes: „Vaata, Taavet läkitas käskjalad kõrbest meie isandat tervitama, aga tema kärkis nendega.
15Need mehed olid meie vastu väga head, nad ei mõnitanud meid ega kadunud meilt midagi kõigel sel ajal, mil väljal olles rändasime nende juures.
16Nagu müür olid nad meie ümber, niihästi öösel kui päeval, kõige selle aja, mil me olime nende juures lambaid ja kitsi karjatamas.
17Nüüd siis tea, ja vaata, mida sa saad teha, sest midagi kurja on otsustatud meie isanda ja kogu ta koja vastu; aga ta ise on ju paharetipoeg, tema enesega ei saa rääkida!”
18Siis Abigail ruttas ja võttis kakssada leiba, kaks lähkrit veini, viis valmistatud lammast, viis mõõtu kõrvetatud teri, sada rosinakakku ja kakssada viigimarjakakku ning pani need eeslite selga.
19Ja ta ütles oma poistele: „Minge minu eel, vaata, ma tulen teie järel!” Aga oma mehele Naabalile ta sellest ei rääkinud.
20Ja kui ta siis sõitis eesli seljas ja läks mäe varjus alla, vaata, siis tulid Taavet ja tema mehed temale vastu ja ta kohtas neid.
21Aga Taavet oli öelnud: „Tõesti, ma olen asjatult hoidnud kõike seda, mis sel mehel kõrbes oli, nõnda et midagi ei kadunud kõigest sellest, mis tal oli; ja tema tasub mulle head kurjaga.
22Jumal tehku Taaveti vaenlastega ükskõik mida, kui ma kõigist, kes tal on, hommikuks alles jätan veel mõne meesolendi!”

Loe Jk 1:5 ning palveta, et su süda võiks olla avatud sellele, mida Jumal sulle täna tahab öelda.

Kuidas defineerida edu? Tundub, et Naabalil oli kõik olemas  - edukas äri, jõukas elustiil, kütkestav naine (s 2,3). Ja ikkagi on ta rumal. Tema nimi tähendab seda ning ta käitub ka nagu rumal. Tegelikult ei taha ma kommenteerida Naabali intelligentsust; tema rumalus tuleneb sellest, et ta keeldub arvestamast kellegi teise huvidega peale ta enda omade. Ta teab väga hästi, kes on Taavet (s 10), aga ta ei soovi aidata, isegi mitte talle tehtud heategu tasuda (s 7). Nagu paljud teisedki, tahab ta oma elus ise kõike määrata, arvestamata teiste inimeste või Jumalaga.

Kas panid tähele tarka meest selles loos? Väliselt pole see sulaspoiss kuidagi edukas. Tal ei ole mingit vara, tal pole isegi head peremeest. Aga tal on tarkus näha olukorda selgelt ning tegutseda kõige kohasemal viisil (s 14). Tema on see, kes olukorra päästab, samas on tema enda isik sedavõrd madal, et me ei tea isegi ta nime.

Igaüks meist võib teoks teha Jumala poolt plaanitud muutuse mingis olukorras lihtsalt elades ja tegutsedes selle järele, mida teame õige olevat, ning omades piisavalt julgust. Selleks pole vaja suuri ande, mõjukust, haridust või positsiooni. Kui valime elada Jumalale ning otsida ja järgida Tema juhatust, oleme valinud targa eluviisi, ning Jumal saab meid kasutada oma plaanide heaks (Mt 5:16).

 
Jeesus ütles, et tõeliselt edukas elu on rajatud õigele alusele (Mt 7:24-27). Millist “ehitustööd” võiksid ja peaksid tegema täna?

Selle kommentaari autor: APÜ