Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Taandumine

Neljapäev, 11. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 27:1-12

Taavet põgeneb vilistite juurde
1Ja Taavet mõtles südames: „Ühel päeval saan ma ometi otsa Sauli käe läbi; mul ei ole tõesti paremat kui põgeneda vilistite maale, siis tüdineb Saul mind edaspidi otsimast kõigist Iisraeli paigust ja nõnda ma pääsen tema käest.”
2Ja Taavet võttis kätte ja läks, tema ja kuussada meest, kes olid koos temaga, Gati kuninga Aakise, Maoki poja juurde.
3Ja Taavet jäi Aakise juurde Gatti, tema ja ta mehed, igaüks oma perega, Taavetil tema kaks naist: jisreellanna Ahinoam ja Abigail, karmellase Naabali naine.
4Kui Saulile teatati, et Taavet oli põgenenud Gatti, siis ta ei otsinud teda enam.
5Ja Taavet ütles Aakisele: „Kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis lase anda mulle paik ühes lagendikulinnas, et ma seal võiksin elada. Sest miks peaks su sulane elama koos sinuga kuningalinnas?”
6Nii andis Aakis temale selsamal päeval Siklagi. Sellepärast on Siklag tänapäevani Juuda kuningate päralt.
7Ja aega, mis Taavet elas vilistite maal, oli aasta ja neli kuud.
8Taavet läks siis oma meestega ja nad tungisid kallale gesurlastele, girslastele ja amalekkidele, sest need olid maa elanikud muistsest ajast, kuni Suuri teelahkmeni ja kuni Egiptusemaani.
9Ja Taavet hävitas maa ega jätnud elama ei meest ega naist; aga ta võttis lambad, kitsed, veised, eeslid, kaamelid ja riided, pöördus siis tagasi ja tuli Aakise juurde.
10Ja kui Aakis küsis: „Eks te teinud täna röövretke?”, siis vastas Taavet: „Jah, Juuda Lõunamaale või Jerahmeeli Lõunamaale või keenlaste Lõunamaale.”
11Taavet ei jätnud elama ei meest ega naist, et tuua neid Gatti, sest ta mõtles: „Muidu võiksid need meist jutustada ja öelda: Taavet tegi nõnda ja niisugune oli ta viis kogu selle aja, mil ta elas vilistite väljadel.”
12Aga Aakis uskus Taavetit ja mõtles: „Ta on teinud ennast hoopis vastumeelseks oma rahva juures Iisraelis ja jääb igavesti mulle sulaseks.”

Kuidas toimid, kui oled hirmunud, ükskõik mis põhjusel?

Siiani on Taavetit kujutatud kui eeskujulikku kangelast - kes vapralt tapab lävi, karu, hiiglase Koljati ning kümneid tuhandeid viliste; kes halastades säästab Naabali elu ja Sauli elu koopas ja laagris. Tundub aga, et peale pikka ja hingetut põgenemist ning ekstreemseid olukordi, hakkab Taaveti vaim väsima. Võibolla ta tunneb nagu vaikiks Jumal täiesti. Ja Taavet ütleb iseendale “ Ühel päeval saab Saul mu kätte, ning hävitab. Parim mida ma teha saan on põgeneda vilistite maale. Siis jätab Saul minu otsimise igast Iisraeli nurgast ning mina pääsen ta käest” (s 1).

Seesama salm avab meile sissevaate Taaveti probleemidesse. Mitte eriti kaua aega tagasi, ütles ta Saulile “Ja vaata, nagu sinu hing oli täna kallis minu silmis,  nõndasamuti olgu minu hing kallis Issanda silmis ja ta päästku mind  igast hädast!” (1Sm 26:24). Nüüd on tunne nagu oleks Jumal kusagil väljapool Taaveti radarit. Ta on hakanud Jumalast eemale triivima ning unustama et Jumal on kindlalt tõotanud teha temast järgmise kuninga ning päästa ta Sauli tagajamisest. On ilmne, et Taaveti usk on kahanemas kahtluste ja hirmu tõttu. 

Selle asemel, et leida pelgupaikJumalas, näeb ta oma elu päästmiseks parima lahendusena põgenemist vilistite juurde. Ülejäänud peatükist loeme, et teenides Gatis kuningas Aakist, kes sõdis Iisraeli vastu ning pilkas nende Jumalat, on Taavet halastamatu, kalkuleeriv ning salakaval.

Samamoodi kui Aabraham valetas, Noa jõi end purju ning Mooses kaotas enesevalitsuse ja sooritas mõrva - pole ka Taavet mingi pühak. Piiblilugu ei peida seda fakti. Lõppude lõpuks on Taave samasugune inimene nagu meie kõik. Jumal aga õnnistab teda hoolimata tema kahtlustest, hirmust, brutaalsusest ja petmisest. Ja kui Jumal saab kasutada Taavetit, saab ta kasutada ka meid, hoolimata meie nõrkustest.

 
Too täna oma hirmud Jumala ette ning palu, et Tema näitaks sulle oma plaane sinu tulevikuks. Palveta ka oma rahva eest ning nende eest, kes on põgenemise teel sattunud meie rahva keskele.

Selle kommentaari autor: Alison Lo