Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala poolt hüljatud?

Reede, 12. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 28:3-25

Saul Een-Doori nõianaise juures
3Saamuel oli surnud, kogu Iisrael oli teda leinanud ja nad olid ta matnud Raamasse, ta oma linna. Ja Saul oli maalt kaotanud lausujad ja ennustajad.
4Ja vilistid kogunesid ja tulid ning lõid leeri üles Suunemisse; ja Saul kogus kokku kogu Iisraeli ning nemad lõid leeri üles Gilboasse.
5Aga kui Saul nägi vilistite leeri, siis ta kartis ja ta süda värises väga.
6Ja Saul küsis Issandalt, aga Issand ei vastanud temale ei unenägude, uurimi ega prohvetite läbi.
7Siis Saul ütles oma sulastele: „Otsige mulle üks naine, kellel on lausuja vaim, siis ma lähen tema juurde ja küsin temalt!” Ja ta sulased ütlesid temale: „Vaata, Een-Dooris on lausuja vaimuga naine.”
8Saul tegi ennast tundmatuks, pani teised riided selga ja läks, tema ja kaks meest koos temaga, ja nad tulid öösel naise juurde; ja ta ütles: „Ennusta ometi mulle vaimu abil ja lase tõusta mu ette see, keda ma sulle nimetan!”
9Aga naine vastas temale: „Vaata, sa ju tead, mida Saul on teinud, kuidas ta maalt kaotas lausujad ja ennustajad. Miks sa tahad nüüd seada mu hingele püünist, et saata mind surma?”
10Aga Saul vandus temale Issanda juures, öeldes: „Nii tõesti kui Issand elab, selle asja eest ei taba sind karistus!”
11Naine küsis: „Keda pean laskma tõusta su ette?” Ja ta vastas: „Lase Saamuel tõusta mu ette!”
12Aga kui naine nägi Saamueli, siis ta kisendas kõvasti; ja naine rääkis Saulile, öeldes: „Miks sa mind petsid? Sina oled ju Saul!”
13Aga kuningas ütles temale: „Ära karda! Ütle ainult, mida sa näed!” Ja naine ütles Saulile: „Ma näen jumalat maa seest üles tõusvat.”
14Siis ta küsis temalt: „Kuidas ta välja näeb?” Ja naine vastas: „Üks vana mees tõuseb üles ja tal on kuub seljas.” Siis mõistis Saul, et see oli Saamuel, ja ta heitis silmili maha ning kummardas.
15Ja Saamuel küsis Saulilt: „Miks sa tülitad mind, lastes mind üles tõusta?” Ja Saul vastas: „Mul on väga kitsas käes, sest vilistid sõdivad mu vastu ja Jumal on minu juurest lahkunud ega vasta mulle enam ei prohvetite ega unenägude läbi. Sellepärast ma hüüdsin sind, et sa annaksid mulle teada, mida ma pean tegema.”
16Aga Saamuel ütles: „Mispärast sa küsid minult, kui Issand on sinu juurest lahkunud ja on saanud su vaenlaseks?
17Issand on tõesti sulle teinud, nagu ta minu läbi on rääkinud: Issand on kiskunud kuningriigi sinu käest ja on selle andnud su ligimesele Taavetile.
18Et sa ei ole kuulanud Issanda häält ega ole andnud amalekile tunda tema tulist viha, siis nüüd on Issand teinud seda sinule.
19Issand annab ka Iisraeli koos sinuga vilistite kätte ja homme oled sa koos oma poegadega minu juures. Issand annab vilistite kätte ka Iisraeli leeri.”
20Siis langes Saul äkitselt täies pikkuses maha, nii väga kartis ta Saamueli sõnu. Temal ei olnud ka enam jõudu, sest ta ei olnud leiba söönud kogu päeva ja kogu öö.
21Aga naine tuli Sauli juurde ja, nähes, et ta oli väga hirmunud, ütles temale: „Vaata, su teenija kuulis su häält ja ma panin oma elu kaalule ning kuulsin su sõnu, mis sa mulle kõnelesid.
22Ja nüüd kuule ometi ka sina oma teenija häält ja lase ma panen su ette palukese leiba; söö, et sul oleks jõudu teeleminekuks!”
23Aga ta keeldus ja ütles: „Mina ei söö.” Siis käisid temale peale niihästi ta sulased kui ka naine, ja ta kuulis nende häält; ja ta tõusis maast ning istus voodi peale.
24Ja naisel oli kodus nuumvasikas; ta tappis selle kiiresti, võttis jahu, sõtkus ja küpsetas hapnemata leiba.
25Ja ta tõi toidu Sauli ja tema sulaste ette ning need sõid; siis nad tõusid ja läksid ära selsamal ööl.

Kas oled kogenud oma elus aegu, mil tundub, et Jumal ei kuule su palveid ega täida su vajadusi?

Täna loetud sündmus tähistab üht kõige masendavamat hetke Sauli elus, tema surma eelõhtul. Kogu Sauli lugu meenutab mulle sõpra, kellel diagnoositi vähk. Alguses käis ta konsulteerimas  mitme kuulsa arsti ja eksperdi juures, aga kui olukord ei paranenud, hakkas ta proovima kõike - tervendamiskoosolekuid, skorpionimürgi ravi, taimseid ravimeid, akupunktuuri jnejne. 

Loeme, et ka Saul on täis hirmu läheneva lahingu ees vilistidega ning püüab meeleheitlikult Jumalalt vastust saada, olles valmis tegema mida tahes. Aga Jumal vaikib, ega räägi temaga ei unenägudes, liisuheitmises (uurimi ja tummimi abil) ega ka läbi prohvetite. Sauli viimane meelehetilik katse viib ta nõianaise juurde, kes kutsub välja Saamueli vaimu - kuigi ta ise oli keelanud igasuguse nõiduse ja surnutega suhtlemise  Iisraelis.

Meediumi poolt välja kutsutud Saamuel riidleb karmilt kuningaga ning kuulutab talle samasugust kohtuotsust, kui oli antud juba 1Sm 15:28: “„Issand on täna rebinud Iisraeli kuningriigi sinult ja andnud su ligimesele, kes on sinust parem.” (s 17). Ta kordab ka Sauli langemise põhjust: see on Sauli sõnakuulmatus (heebr k: keeldumine “Jumala hääle kuulamisest”, s 18 - vrdl 1Sm 15:19), kui ta ei hävitanud amalekke täielikult. Issand on suveräänne ning väärib absoluutset sõnakuulelikkust, kuid Saul ei ole selleks paindunud.

Kuuldes sõnumit oma peatsest hukkumisest lahinguväljal, nõrkeb Saul füüsiliselt ning oma vaimus (s 20). Ta pole midagi söönud terve päeva ja öö. Meedium püüab Sauli veenda toitu vastu võtma, sest ka tema ise on riskinud oma eluga Sauli palvele vastu tulles ning Saamueli vaimu välja kutsudes (s 21). Viimaks annab Saul järele ning einestab koos meediumiga (s 23). Ja taas osutab see, Sauli valmisolekule teha kompromisse kurjusega, teha tegusid, mis on solvavad Jumalale.

Irooniline on kogu asja juures see, et Saul on valmis kuulama inimeste soovitusi, kuid ei kuula kunagi seda, mida Jumal käsib, ega pea Tema seadmisi.

 
Täna võib olla päästepäev sinu jaoks, aga ka kõikide nende jaoks, kes on Jumalale kord selja keeranud. Täna on päev, mil saame otsida andestust ja Jumala halastust, sest Jeesus on surnud ristil meie eest ning kandnud meie karistuse.

Selle kommentaari autor: Alison Lo