Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Taaveti reputatsioon

Laupäev, 13. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 29:1-11

Vilistid ei usalda Taavetit
1Ja vilistid kogusid kõik oma väehulgad Afekisse, aga Iisrael oli leeris Jisreelis oleva allika juures.
2Vilistite vürstid liikusid edasi sadade ja tuhandete kaupa, aga Taavet ja tema mehed liikusid viimastena koos Aakisega.
3Ja vilistite vürstid küsisid: „Mis heebrealased need on?” Aga Aakis vastas vilistite vürstidele: „Eks see ole Taavet, Iisraeli kuninga Sauli sulane, kes on minu juures olnud juba aastapäevad! Mina ei ole leidnud temas midagi halba alates päevast, kui ta tuli minu juurde, kuni tänapäevani.”
4Ent vilistite vürstid vihastasid tema peale ja ütlesid talle: „Lase mees pöördub ümber ja läheb tagasi oma paika, kuhu sa tema oled määranud; ta ärgu tulgu koos meiega sõtta, et ta sõjas ei saaks meie vastaseks! Sest millega ta saaks ennast teha oma isandale meelepäraseks? Muidugi nende meeste peadega, kes siin on.
5Kas ta pole mitte see Taavet, kellest nad tantsides vastastikku laulsid ja ütlesid: „Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet oma kümme tuhat!”?”
6Siis Aakis kutsus Taaveti ja ütles talle: „Nii tõesti kui Issand elab, oled sina õige ja see on minu silmis hea, et sa leeris koos minuga lähed ja tuled, sest ma ei ole sinus leidnud kurja alates päevast, mil sa tulid minu juurde, kuni tänapäevani; aga vürstide silmis sa ei kõlba.
7Pöördu nüüd tagasi ja mine rahuga, et sa ei teeks kurja vilistite silmis!”
8Ja Taavet küsis Aakiselt: „Aga mida ma siis olen teinud ja mida sa oled leidnud oma sulases alates päevast, mil ma tulin su teenistusse, kuni tänapäevani, et ma ei või tulla ja võidelda oma isanda kuninga vaenlaste vastu?”
9Aga Aakis kostis ning ütles Taavetile: „Ma tean, et sa minu silmis oled hea nagu Jumala ingel; kuid vilistite vürstid on öelnud: Tema ärgu tulgu koos meiega sõtta!
10Ja nüüd tõuse hommikul vara koos oma isanda sulastega, kes on tulnud koos sinuga; kui olete hommikul vara tõusnud ja läheb valgeks, siis minge ära!”
11Ja Taavet tõusis vara, tema ja ta mehed, et hommikul minna teele tagasi vilistite maale; vilistid aga läksid üles Jisreeli.

Kas oled kogenud, et vaatamata kõrgele tunnustusele, mida teistelt saad, ei valita sind meeskonda või töögruppi?

Tänane episood jätkab 28. peatükis alanud lugu sellest, kuidas Taavet ühines vilistite väesalgaga võitluseks Iisraeli vastu. Taaveti olukord on väga kummaline (s 1,2). Kui ta läheks edasi lahingusse, võitleks ta Jumala ja Tema rahva vastu. Kui ta hoiduks võitlemast, ärataks ta otsekohe Aakise kahtlused. Tundub, et Taavetil ei ole selles olukorras võimalik kuhugi liikuda!

Selle dilemma aga lahendavad vilsitite vürstid, kes Taavetit ei usalda, ning paluvad Aakisel ta tagasi Siklagi saata (s 3,4). Vilistite vürstide nõude aluseks on laul, mida Koljati võitmise järel laulsid Iisraeli naised (ja mis ilmselt levis kaugele) “Saul lõi maha oma tuhag, Taavet aga kümne tuhat!” (s 5, 1Sm 18:7). Vilistite vürstidel on meeles Taaveti kui vilistite-tapja reputatsioon.

Taaveti sel viisil väehulgast eemaldamine on palju enam kui paljas õnn, siin on Jumala enda käsi mängus, kuigi Jumalat otseselt ei mainita. Ka Taaveti dilemma ei ole juhus. Austin O’Malley on väga õigesti öelnud: “Valel ei ole jalgu, vaid see vajab kellegi teise jalgu, millele toetuda. Räägi üks vale, ning sa oled sunnitud rääkima veel mitu, et seda esimest toestada.”

Taaveti võlts-lojaalsus ning petuskeemid, millest loeme 27.peatükis, on ajanud ta hirmsasse olukorda. Tema võimekus petta saab ilmsiks siis kui ta kavaldab üle Aakise (s 3,6,9 - vrdl 1Sm 27:12). Aga viimaks jääb ta omaenese valmistatud lõksu, millest ta väljapääsu enam ei leia.

Hämmastav on, et umbusklikud vilistite vürstid saavad nüüd rolli Jumala erilises plaanis, mille abil päästetakse Taavet tema kitsikusest. Selle väga napi pääsemise taga on selgelt näha Jumala suurt halastust. Jumal oma armurikkuses säästab Taavetit Sauli ja iisraelleaste tapmisest. Veelgi enam - Ta võimaldab Taavetil päästa Siklagi linna elanikud, keda amalekid olid vangis hoidnud (1Sm 30).

Maailm võib ülistada Taavetit tema ettevõtlikuse ja julguse pärast, kuid meie peaksime austama tegelikku kangelast, kes on Taaveti selja taga - Kõikvõimsat Jumalat, kelle plaanid viiakse täide vaatamata inimeste tehtud vigadele.

 
Täna Jumalat Tema armastuse eest, mis on valinud meid saama Tema poegadeks ja tütardeks (Rm 8:16), kuigi me pole seda kuidagi väärinud.

Selle kommentaari autor: Alison Lo