Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas see on Kristus?

Neljapäev, 18. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 11:2-6

Jeesus vastab Ristija Johannesele
2Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid
3temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”
4Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete:
5pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi
6ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!”

Mis muudaks maailma paremaks elupaigaks? Kas tunned kedagi, kes aktiivselt osaleb taolistes protsessides? Kasvõi ühtainust? Palveta nende ja meie maailma eest täna.

Mida sa ootad Jeesuselt oma ellu ja meie ajastusse? Me pole mitte esimene generatsioon, kes Tema kohta neid küsimusi küsib. Seda on küsitud alates sellest ajast, kui tulid esimesed prohveteeringud Messia kohta. Ja kui aeg sai täis ja Sõna sai lihaks, siis küsimused jätkusid.

Jeesuse tulemist oli sajandeid ette kuulutatud ning mida enam Jumala rahvas Teda ootas, seda suuremaks muutus ka ootusepinge. Nii, et kui Jeesus viimaks ilmus, tekkis inimestel kahtlus, kas Ta ikka “on see”?

On päris üllatav et Ristija Johannes küsib selliseid küsimusi. Johannes, kes oli kuulnud häält taevast Jeesuse ristimise ajal, tahab nüüd saada kindlust, et Jeesus tõesti on Kristus, oodatud Messias. Kas tal on tekkinud kahtlused?

Jeesuse vastus on õrn ja täis armu. Ta meenutab Johannesele, mida Messia kohta oli kuulutatud (vt  Lk 4:18-19) ning  lisab seejärel kõigutamatu tõendusmaterjali nende ettekuulutuste tagatiseks: pimedad näevad, lombakad kõnnivad ning vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit.

Jeesus on õpetaja, jutlustaja, tervendaja, elu-andja, ning heade sõnumite kandja. Mida veel võiksime tahta kuulda selleks, et veenduda, et Ta tõesti on Messias?

Kas ka sul on Jeesusele küsimusi? Kuidas Ta võiks sulle vastata?

 
Mõtiskle: mis on veennud sind, et Jeesus tõesti “on see”? Kuidas on see veendumus muutnud sinu elu?

Selle kommentaari autor: Helen Warnock