Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Johannes osutab Jeesusele

Reede, 19. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 11:7-19

Jeesus kõneleb Ristija Johannesest
7Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu?
8Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades.
9Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit!
10Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees.
11Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast.
12Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale.
13Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni,
14ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema.
15Kel kõrvad on, see kuulgu!
16Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:
17Me oleme teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud, ja te ei ole vastu rindu löönud.
18Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad: „Tal on kuri vaim.”
19Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!” Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod.”

Kui inimesed mõtlevad Jeesuse peale, mida nad näevad? Mida näed sina, kui mõtled Jeesuse peale? Mida sa kuuled, kuulates piibliteksti? Palu endale avatud silmi ja kõrvu…

Lühidalt öeldes kinnitas Jeesus Ristija Johannese sõnumit. Tema oli see, kellest Johannes kuulutas. Johannes innustas inimesi otsima just Teda.

Jeesus ka hoiatab neid, kes kuulasid: ärge tehke seda viga, et te ei hooli Johannese sõnadest või Inimese Poja tegudest. Ärgu keegi olgu kurt või pime sellele, mis nende ümber sünnib. Ning see sõnum oli määratud neile, kes kuulasid tol ajal, kui ka neile, kes tänasel päeval seda loevad. Johannes andis oma sõnumi õigesti edasi ning kui keegi tahab sellele kinnitust, peab ta vaatama Jeesuse tegusid.

Jeesuse tulemine siia maailma on väga tähtis hetk ajaloos - otsekui veelahe. Kogu minevik oli osutanud just sellele hetkele ning kogu tulevik lähtub sellest sündmusest. Ka meie ei kuule sellest üksnes Johannese kuulutuse kaudu, vaid juba mineviku suured prohvetid kuulutasid sellest oma aja rahvale ning kauemgi veel.

Nüüd on Messias tulnud: nüüd on auline ajastu alanud. Jumalariik levib.

Mida see tähendab sinu jaoks ja kas tunned sellest rõõmu? Kas oled nagu Johannes, kes (k)andis edasi ja kuulutas sõnumit Jeesusest?

 
“Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle.” Kuidas väljendus Johannese elus Mt 10:39 sõnum? Milline on Jumala tahe sinu elu jaoks? Kuidas väljendub see sinu elus?

Selle kommentaari autor: Helen Warnock