Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jutuaeg

Kolmapäev, 31. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13:1-9

Tähendamissõna külvajast
1Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde.
2Ja tema juurde kogunes suur rahvahulk, nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal
3ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles:„Vaata, külvaja läks välja külvama.
4Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle.
5Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda, ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda.
6Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt.
7Osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle.
8Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet.
9Kel kõrvad on, kuulgu!”

“Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme…” (Ap 17:28), sellepärast ma avan oma südame ja meeled elavale Jumalale. “Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme…” (Ap 17:28), sellepärast ma avan oma südame ja meeled elavale Jumalale.

Muinasjutumaal pead suudlema paljusid konni enne, kui leiad oma printsi - ja tänases kirjakohas tuleb külvata palju seemneid, enne kui jõutakse saagi koristamiseni. Sõna külvatakse väga laialt, kuid seeme kohtab erinevaid mullatüüpe, millest paljud kahandavad seemne viljakuse. Kuulutus: “Jeesus on Issand” pole kunagi olnud, ega saa kunagi olema universaalselt aktsepteeritud - kuid see kannab alati vilja. Külvamisprotsessis võib inimene valada palju igatsuse ja ahastuse pisaraid, kuid selle juurde kuuluvad ka “rõõmulaulud” (Ps 126:5-6). Realism valmistab meid toime tulema hülgamise ja äratõukamisega, usk aga meenutab, et jumalariik ei saa läbi kukkuda, ning seepärast jätkame me külvamist.

Jeesus on äärtult populaarne - nii suurel määral isegi, et Ta peab tegema spetsiaalseid ettevalmistusi koguneva rahvahulga nahutamiseks (s 2) - ometi on ta vägagi teadlik sellest, et entusiastlikke rahvakogunemisi ei saa segi ajada jüngritelt nõutud lojaalsusega.

Ta saabub merekaldale olles olnud silmitsi väga jõulise vastupanuga (Mt 12) ning Ta teab, et entusiasmi on lihnte kustutada. Pealiskaudsus paneb tõelise usu hääbuma enne, kui sel on olnud aega juurduda (s 6), või see peab vastu veidi rohkem, kuni see viimaks ikkagi lämmatatakse (s 7).

Peale suurt ja edukat sündmust, kus sajad inimesed avaldasid elavat huvi misjonitöö vastu kogu maailmas, sai üks mu sõber paar nädalat hiljem toimuval jätku-üritusel kõneleda vaid käputäiele inimestele, kes reaalselt kohale olid tulnud. Kui suur pettumus see oli, kuid kahjuks mitte üllatus - eriti neile tänases tähendamissõnas, kellel on kõrvad et kuulda.

Kõik see võib tunduda vägagi ilmalik, jumalariigi kuulutamise kõrval. Jeesus pälvis tohutu rahvahulga tähelepanu, ning Ta otsustab jutustada neile selle väga koduse loo. Siin pole tegu tulise retoorikaga! Seda sellepärast, et Ta kutsub meid üles järelemõtlema - eneselt küsima, milline on meie koht selles loos. Kas olen tegelikult ka huvitatud, või tahan lihtsalt meelelahutust? Kas olen reaalselt valmis selle sõnumi vastu võtma ja sellel ka reageerima?

 

Kas sul on olnud mingeid episoode, mis näitavad mil viisil Jumal viib täide oma eesmärke su elus? Võta ja meenuta mõne minuti kestel nende sündmuste detaile või kui saad pane need lausa kirja.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate