Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Peapeale pööratud

Teisipäev, 30. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:43-50

Jeesus keeldub tegemast erilist tunnustähte
43Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda.
44Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja tulin.” Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud.
45Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele!”
Tõeline sugulus
46Kui Jeesus alles rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid tema ema ja vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida.
47[Aga keegi ütles talle: „Vaata, su ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida!”]
48Tema aga kostis teate toojale: „Kes on mu ema ja kes on mu vennad?”
49Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad!
50Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema.”

Mida vastaksid, kui keegi küsiks, kes on sinu elus kõige tähtsam isik?

Kas oled kunagi teinud midagi harjunud viisil - ja siis on tulnud keegi teine, näidates, et on hoopis teine viis sedasama teha? Ning korraga koged, et nende näidatu on nii palju õigem ja toimib hoopis paremini?

Tegu on harjunud toimismustrite peapeale pööramisega - aga see viib asjade tegemiseni palju paremal viisil. Jeesus oli just selliste väljkutsete esitamise meister - pöörata asjad peaepale selleks, et rajada toimine jumalariigi viisi kohaselt. Pole siis ime, et Tema tegevus ärritas nii paljusid!

Huvitav, mida tundis Jeesuse perekond, kui nad palusid võimalust Temaga rääkida, ent Jeesus tundus viitavat, et Ta lähim peekond on hoopiski Tema jüngrid (s 49, 50)?

Veelkord - too noormees pööras kõik normid ja tavad peapeale, ning seekord oma peresuhetes, osutades, et jumalariigi prioriteedid erinevad tugevalt meie harjunud viisit asju näha ja teha. Ja samas kõnetab Ta meid just meie praeguses olukorras - loe 50.salmi ja mõtle, kuidas võiks see toimida sinu elus täna.

 

 

Kui kaugele oled valmis minema, et elada Jeesuse õpetuse kohaselt, isegi kui see esitab väljakutse tavakohstele sidemetele ning kohustustele? Palveta, et sul võiks olla vajalik julgus, jõud ja tarkus.

Selle kommentaari autor: Penelope Swithinbank