Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Olgu nii

Reede, 2. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13:24-30

Tähendamissõna raiheinast
24Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet.
25Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema.
26Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale.
27Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?”
28Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.” Siis küsisid sulased temalt: „Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?”
29Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu.
30Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: „Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!””

Issand, tänan Sind Su nähtamatu ja peidetud töö eest minu elus!

Veel üks maaelu stseen, kaugel eemal poliitilistest ja militaarsetest lahinguväljadest, toob meid selle tähendamissõna juurde. Eemal kuningate võimumängudest võib see tunduda tähtsusetu sündmusena, kuid just nii avaldab end jumalariik - keset näilist elunormaalsust võtab aset konflikt, lõhenemine ja viimselt triumf.

Kas seemne külvamine võib tõesti olla pilt kuningriigist, mis esitab väljakutse ja pöörab peapeale selle maailma kuningriigid? Meie elud võivad näida tavalised, isegi rutiinsed. Me toimetame oma igapäevaseid toimetusi ning vastame päevast päeva vajadusele armastada Jumalat ning armastada oma naabrit. Sellest kõigest tõuseb viljakus, ometi mitte ilma vaenalse rünnakuteta, kes näeb vaeva et õõnestada seda vaikset ja kannatlikku kuningriigi tööd.

Opositsioon on täiesti olemas, avaldudes katsetes pidurdada jumalariigi viljakust; õõnestada Vaimu vilja kasvu ning külvata lahkmeelt Jumala kogukonna keskele. Kunagi ei tohi lasta end uinutada ignorantsi vaimuliku võitluse olemuse suhtes, lihtsalt sellepärast, et parasjagu pole tulist dramaatilisust või intensiivsut. Timoteos innustab meid võitlema “head usuvõitlust”, pürgimaks veel suuremale jumalakartlikkusele (1Tm 6:11-12).

Kas põllupidaja läheb endast välja või katkestab oma tegevuse märgates vilja hulgas umbrohtu? Ei. Ta on kindel, et vaenlase tööl pole võimu peatada seemne kasvu. Ta võib oodata. Vaenlase kurjad tööd ning jumalariigi head taimed võivad eksisteerida koos kuni lõikuseni. Põllumees teab, et kuri, jumalariigi vastane tegevus läbistab ajalugu vaid viimase lõikuseni. Tundub, nagu oleks kogu lõikus ohus, et vaenlase jõud on ajuti võrdväärselt tugevad jumalariigi vastu astuma, ometi on põllumees kindel selles,  milline saab olema lõpptulemus.

Matteus on salvestanud selle tähendamissõna osaliselt sellepärast, et kinnitada rõhumise all olevat kogudust. Et kirikuskäijate arv kahaneb ning kristlus marginaliseerub, vajame sama meeldetuletust ka täna. Jumala vili ei saa hävida.

 
Issand, anna mulle andeks need korrad, kui olen kedagi kõrvale tõrjunud või kellegi üle kohut mõistnud vaid sellepärast, kuidas nemad oma usku väljendavad. Halasta mu peale palun ning kingin mulle armu neid armastada nii, nagu sina oled armastanud mind.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate