Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Väike on ilus

Laupäev, 3. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13:31-43

Tähendamissõna sinepiivakesest
31Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule.
32See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.”
Tähendamissõna haputaignast
33Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: „Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.”
Raiheina tähendamissõna seletus
34Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi,
35et läheks täide, mis on üteldud prohveti kaudu: „Ma avan oma suu tähendamissõnadeks, kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamisest peale.”
36Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid: „Seleta meile tähendamissõna raiheinast!”
37Ja tema kostis: „Hea seemne külvaja on Inimese Poeg.
38Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad.
39Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid.
40Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul.
41Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad
42ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.
43Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu!

Jeesus kasutab tavalisi, koduseid, igapäevaseid sündmusi selleks, et kõnelda Jumalast ning Ta leiab Jumala elu väikestes asjades. Mõtiskle hetkeks enda elu argipäevastele detailidele ning mida neil on öelda Tema ligioleku kohta.

Jumalariigi näilised piirangud (s 32,33) ning kuradi vastuseis sellele (s 39) ei kõiguta Jumalat eesmärgilt, ega pane Teda kurssi muutma. Esmapilgul tundub, et Tema kuningriigil puudub nii vägi kui mõjukus. See ei tundu muljetavaldav, ning seda kujutatakse nagu sinepiseemet või peotäit pärmi. See on vähemuses ja ilma relvadeta - ometi tuleb olla väga ettevaatlik kui hakkad selle tähenduse ja edukuse üle kohut mõismta. Asi pole selles, nagu omaks väike mingit erilist aupaistet, kuid väiksuse tõttu ei maksaks midagi ka ära põlata või tühiseks arvata (Mt 12:20).

Jumal on igasuguse kasvu tagaja, Tema kasvatab ise oma kunigriigi mõjukust ja ulatust; ja see on ulatus, mis toob taeva linnud (siin on ilmselt viide rahvastele) (Hs 31:6, Tn 4:20-22) selle okstelt varju otsima. Jumal muudab ja transformeerib, kuid kasutades ebatõenäolist ning tähtsusetut - valides tuua esile kasv väikeste ja lihtsalt kõrvale heidetavate asjade vahendusel, mis aga ajapikku omandavad tohutu mõju.

Tema tee on alati selline olnud. Mõtle näiteks Maarja, Jeesuse ema,“Issanda teenija” (Lk 1:38) peale, või teise Maarja peale, või Mary Slessori (1848–1915) peale, kes kasvas üles Dundee slummis ning kes Calabari rahva poolt Nigeerias valiti üheks milleeniumi inimeseks, tema saavutuste tõttu nende laste päästmisel, kes olid määratud surema. Kujutis pärmist võib endas kanda ka viidet “halva kuulsusega inimestele”, sest sageli oli judaismis pärm sümboliks väga negatiivstele, isegi kurjadele kavatsustele. 

Tähendamissõnad avavad saladusi: saladusi teise kuningriigi kohta, ning see esitab väljakutse ja muudab meie mõtteviisi selle kohta, kuidas maailm toimib. Siis ei vaata ega hinda me maailma enam pelgalt selle läbi, mida näeme: kurja ja head omavahel võitlemas sama territooriumi pärast, teadmata selle võitluse tulemust. Lõpp toob esile taolise mõtteviisi rumaluse. Aruandmise päev on tulemas ning Jumala kohtuotsused viiakse täide. Väike ja väljakutset esitanu saab austatud; nende Isa kuningriik valitseb ülimuslikult.

 
Kust ja kuidas võiksin täna, oma tavalipärase rutiini keskel Teda leida?

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate