Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sellele, kes kõhkleb

Laupäev, 10. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 14:24-36

Jeesus kõnnib vee peal
24Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu.
25Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides.
26Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: „See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama.
27Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”
28Peetrus vastas: „Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!”
29Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde.
30Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: „Issand, päästa mind!”
31Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?”
32Ja kui nad astusid paati, rauges tuul.
33Paadisolijad aga kummardasid teda ja ütlesid: „Tõesti, sina oled Jumala Poeg!”
Jeesus tervendab haigeid Genneesareti ümbruskonnas
34Ja kui nad olid sõitnud üle järve, siis nad tulid maale Genneesaretis.
35Ja kui selle koha mehed Jeesuse ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümbruskonda ja tema juurde toodi kõik haiged
36ja need palusid teda, et nad saaksid üksnes puudutada tema kuue palistust, ja kes iganes teda puudutas, sai terveks.

Meenuta mõnd olukords, kus sul paluti teha midagi pealtnäha üsna lihtsat, kuid mis osutus palju keerulisemaks. Kas kogesid siis kuidagi Jumala abi?

Viimaks saab ka Jeesus puhkepausi taastumiseks ja palvetamiseks. Kuigi Tema kaastunne ja hoolitsus teiste eest olid sundinud teda oma vaikuse aega edasi lükkama, vajas ta seda endiselt. Inimesena koges ta sama kurnatust füüsilisest ja emotsionaalsest pingest nagu meiegi. Kui inimene allutab enda Jumalast seatud pingutuse -puhkuse ning ka vaimsele väljaandmise ja taastumise rütmile, siis on ta ära tundnud Looja varustuse meile terviklikuks eluks ja teenimiseks.

Nii võtab ka Jeesus aega, et veeta seda koos Isaga - seda isegi unetundide arvelt, mis on teine Jumalast meile antud varustus taastumiseks.

Aga taas vajavad jüngrid Teda. Kas Tema väsis iial  - nagu meie - oma laste poolt esitatud nõudmistest? Ome tarkuses laseb ta neil ise mõned tunnid vaeva näha  ja pingutada (s 24), aga teab ka millal on vaja neile appi minna. Markuse evangeeliumis ei kajastata Peetruse väljaastumist - võibolla ka sellepärast, et Peetrusel, kes suuresti oli Markuse allikaks, oli piinlik seda meenutada. Võime aga kindlad olla, et jüngrid said abi ja lohutust oma Õpetaja füüsilisest ligiolust. 

“Ligiolu” on imeline ja kallihinnaline kingitus, millest saame teistele jutustada, teistega koos kogeda, kuid mis pole meie võimuses edasi anda. Ligiolu kogemiseks on inimesel vaja isiklikku, väga lähedast suhet Jeesusega, Jumala enese armus ligi tulemist, ning ka sellest lähedasest suhtest lähtuvat tarkust millal ja kuidas kõige paremini tuleb meil välja astuda kellegi teise heaks tema vajaduses või millal on parem veel oodata. 

On olemas ka puudutuse and. Jeesuse käsi puudutab leiba ja kala kui Ta neid õnnistab ja välja jagab, teistel juhtudel toob Tema puudutus tervenemise (Mt 8:3, Mt 8:15). Peetruse loos päästis Jeesuse puudutus Peetruse vee alla vajumisest. Me kõik vajame Jeesuse puudutust, ikka ja jälle…Lubades selles loos end teistel puudutada - võimaldab Jeesus inimestel  koos tervenemisega väljendada ka Tema anni vastuvõtmist ja tänu (s 35,36).

Julgustagu see lugu meid paluma Jeesuselt seda mida vajame - Tema ligiolu, puudutuse või tervenemise õnnistust, aga tarkust kuidas  ja millega saame teenida teisi.

 
“Issand, luba, et hirmudega silmitsi seistes suudaksin oma silmad püsivalt Sinul hoida ning järgida Sind. Ja kui saada mu teele täna mõne abivajaj, aita mul sirutada oma käsi - nii nagu Sina seda tegid. Aamen.”

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner