Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sisemine elu

Teisipäev, 13. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 15:10-20

Jeesus vastab etteheidetele pärimuste rikkumise kohta
10Ja kui Jeesus oli rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile: „Kuulge ja mõistke!
11Inimest ei rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest.”
12Siis astusid Jeesuse jüngrid tema juurde ja ütlesid talle: „Kas sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks?”
13Tema vastas: „Iga taim, mida minu taevane Isa ei ole istutanud, juuritakse välja.
14Jätke nad! Nad on pimedate sõgedad teejuhid. Aga kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku.”
15Aga Peetrus vastas talle: „Selgita meile seda mõistukõnet!”
16Jeesus ütles: „Kas ka teie veel ei mõista?
17Kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja?
18Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest,
19sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust.
20Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest.”

“Olgu mu südame sõnad puhtad ja ausad Sinu ees. Issand, halasta ja kuule mu palvet!”

Jüngrid on segaduses ja võibolla ka hirmul. Variseride reaktsioon oli vaenulik ning nad solvusid, kui Jeesus meenutas neile Jumala seadmisi ning väitis, et nemad toetusid väärale alusele - inimlikule traditisioonile.

Jeesusel on variseride jaoks vähe aega. Ta lihtsalt osutab, et variserid pole osa Jumala plaanist, nad pole need, keda Jumal on “istutanud” ning selliselt on neil ka väga vähe tulevikku (s 13). Inimesed, kes järgivad varisere, satuvad eksiteele, samamoodi nagu variserid ise on sattunud eksiteele (s 14).

Jüngrid maadlevad samas sellega, mida Jeesus võis mõelda, kui Ta ütles, et see, mis tuleb välja inimese suust, ei sõltu üldse toidust mis suhu pannakse. Vaidlus pestud kätega söömise üle  - oli tegelikult tähtsusetu ja ka mõttetu. Jeesus soovis hoolitseda esmajoones oma sõprade, aga ka tähelepanelikult kuulava rahvahulga eest, ning Ta suunab oma kõne küsimustele, mis põlesid inimeste südames tegelikult.

See, mis tuleb inimeste suust - väga sageli on need igasugused valed ja kurjus (s 19) - näitab, mis inimese sees tegelikult on. Suu võib öelda julgustuse ja vaimuliku tarkuse sõnu, viidates südamele, mis on pühendunud Jumalale. Või see võib esile tuua sõnu, mis on täiesti teistsugused. Ükskõik, mis inimese sisimas ka toimub, suu toob selle ükskord esile. Enamike inimeste puhul on väga suur vahe selles, mida võib väliselt näha ja mis tegelikult sisemuses toimub. 

Tänane piiblitekst esitab ka meile üleskutse - uurida oma südant, mõtteid ja tundeid ning asetada need Jumala prožektori valgusvihku.

Loe veelkord salme 16-20 ning palveta, et Püha Vaim ilmutaks sulle, kus võid olla eksinud, või mõtelnud “kurje mõtteid”. Kui avastad midagi, siis tunnista oma eksimist ning palu, et Jeesus andestaks sulle, puhastaks su südame ning muudaks su mõtteviisi ja suhtumist.

 
Miks kirjeldab Jeesuse religioosseid juhte kui “pimedaid, kes juhivad teisi pimedaid” (s 14)?

Selle kommentaari autor: Nick Harding