Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Miks sa küsid?

Laupäev, 17. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 16:1-12

Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast
1Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast.
2Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab.”
3Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus.” Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.]
4See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis nad sinna ja läks ära.
Jeesus hoiatab variseride haputaigna eest
5Ja vastaskaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta.
6Aga Jeesus ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!”
7Ent nemad arutlesid endamisi: „See ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa!”
8Jeesus aga ütles seda märgates: „Mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba?!
9Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need viis leiba viiele tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
10Ja need seitse leiba neljale tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
11Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta: Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!?”
12Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.

Millised sinu elu olukorrad on tekitanud kiusatuse Jumal proovile panna?

Anna mulle märk!

Me kõik oleme seda teinud. Me ei pühendu ega langeta otsuseid enne, kui meil korralik tõendus. Nii palume, et Jumal ilmutaks meile ennast, et Ta annaks märgi, mis võiks juhtida meie otsuseid.

Ometi tunnustas Jeesuse neid, kes usaldasid Teda, kes uskusid, et Ta oli väeline ja ka hea. Ning Ta oli kriitiline nende suhtes, kes küsisid tunnustähti.

Mõtle variseride ja saduseride peale: Jumala “märk” - Jeesus - seisis nende ees, ometi ei aktsepteerinud nad tõendust, mille Jumal oli juba andnud. Nende süda ja meel ei olnud avatud, vaid nene eesmärgiks oli tõestada, et Jeesus eksib.

Võibolla peaksime siis eneselt küsima, mis ma tahame või vajame seda “märki”:

  • Kas tahame Jumala proovile panna - kontrollida, kas Ta ikka on seal, kas Ta tõesti hoolib?
  • Või tahame tõestada midagi iseenesele?
  • Kas teeme näo, et me ei tea seda, mida tegelikult juba teame?
  • Kas kardame teha vale otsust?
  • Kas ootame, et Jumal teeks esimese sammu?

Aga mis siis, kui Ta juba ongi selle teinud?

Ole aus Jumalaga. Ja ole valmis tegutsema selle alusel, mida Ta sulle juba näidanud on.

 
“Isa, anna mulle andeks, et ma ei ole Sind usladanud, ning olen ikka ja jälle Sinu armastuse ja helduse proovile pannud! Tänan, et oled juba ammu end mulle ilmutanud! Aamen.”

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff