Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülevoolav õnnistus

Reede, 16. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 15:32-39

Jeesus söödab nelja tuhandet meest
32Aga Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles: „Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks.”
33Jüngrid vastasid talle: „Kust me siin kõrbes nõnda palju leiba võtame, et nii suure rahvahulga kõhud saaksid täis?”
34Jeesus ütles neile: „Mitu leiba teil on?” Nemad ütlesid: „Seitse, ja mõned kalakesed.”
35Ja ta käskis rahvahulgal maha istuda,
36võttis need seitse leiba ja kalad ning tänades murdis ja andis jüngrite kätte, jüngrid aga rahva kätte.
37Ja nad kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati seitse korvitäit.
38Sööjaid oli aga neli tuhat meest, peale selle veel naised ja lapsed.
39Ja kui Jeesus oli lasknud rahvahulgal ära minna, astus ta paati ja tuli Magadani piirkonda.

Võta aega olla Jumalaga just praegu - ükskõik kui pikk või lühike see ka poleks. Palu, et Tema puudutaks sind läbi oma sõna.

Lugedes seda kirjakohta meenub meile eelmine, 5000 inimese toitmine. Taas tervendab Jeesus paljusid ning seejärel reageerib kaastundega nende vajadusele süüa saada. Hoolimata sarnasustest, on toimunud ime siiski sündmus omaette (vt Mt 16:9-10). 

Detailides on siin mitmeid erinevusi: rohi on läinud ning inimesed istuvad palja maa peal; toit mida pakutakse ja mis hiljem kokku kogutakse on teine. Suurim erinevus aga on koht. Jeesus oma ainsal rännakul väljapool Iisraeli, on minemas Tüürose ja Siidoni kaudu valdavalt mitte juutide halduses olevale Kümnelinna maale - need on kümme iseseisvalt valitsetavat linna Trasjordaania aladel.

Nii nagu oli kohtumine Kaananimaa naisega, on ka see sündmus viide ülestõusmisjärgsele kogudusele. Siin on isegi viide väljapool olija perspektiivile  (s 31). Ning samamoodi kui 12 korvitäit ülejäänud toitu esindavad ilmselt Iisraeli 12 hõimu, siis number 7 selles loos viitab täiesti teistsugusele inimrühmale.

Mõistatuseks jääb, miks jüngrid ei suutnud ette näha teise ime toimumist. Kas nad arvasid, et Jeesus paljundab leiba ainult Iisraeli rahva tarvis? Kas nad ei mõista, et Jeesuse tervendamisteenistus paganate keskel viitab, et Js 35:5-6 on täitumas kõikide jaoks ning täidab sellega ka Aabrahamile antud tõotuse, et tema läbi saavad õnnistatud kõik rahvad maailmas (1Ms 12:3)? Ajaloost teame koguduse laienemisest Apostlite tegude raamatus, kui keeruline oli Aabrahami järeltulijatel aktespteerida fakti, et nüüd kuulus evangeelium ka mitte-juutidele.

See paganate keskel sündinud imetegu sünnib Jeesuse teenimise väga tähendusrikkal hetkel - peale seda, kui Jeesus on tühistanud juutide toidukäsud, tervendanud paganast tütarlapse ning näidanud üles kaastunned paganaist koosneva rahavahulga vastu. 

Siis polegi vast liiast arvata, et viis kuidas Tema jagas leiba, oli eelvaade sellest, kuidas Püha osaduslauda jagatakse ka paganatele?

 

Issand, palun aita mul jääda avatuks ning vastu võtta Sinu täius oma ellu ning anda seda ka edasi. Aamen.

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner