Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Messias

Esmaspäev, 19. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 16:13-20

Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks
13Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?”
14Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.”
15Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?”
16Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.”
17Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas.
18Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.
19Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”
20Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias.

“Jeesus, Sina oled tõotatud Kuningas. Sulle kuulub mu jäägitu ustavus.”

Tänane kirjakoht algab geograafilise viitega, mille olulisus võib kergesti märkamata jääda kui kaarti   käepärast pole. Jeesus viib jüngrid Galilea mere äärest kahepäevasele matkale - kaugele Iisraeli põhjaaladele, kus nad on varjul Heroodes Antipase eest. Ta teab, et alustatud vestlus jõuab punkti, kus jüngrid nimetavad Ta Messiaks. Antud kontekstis oli isegi mõtte väljaütlemine, et Jeesus võiks olla kauaoodatud võitud kuningas, eluohtlik.

Juudid vaidlesid peaasjalikult selle üle, mida ja kuidas Messias peaks saavutama, aga nad kõik olid kindlad et Ta peaks nad vabastama Rooma ülevmõimu alt. Kogu ümbritsev kontekst otsekui rääkis selle poolt. Samas olid tollased valitsejad arusaadavalt ülitundlikud igasuguste Messia väidete suhtes.

Peetrus mõistis, et Jeesus ongi Messias. See aga, mida Jeesus Siimonale ütles näitab, et Tema kuningriik ei ole geopoliitiline impeerium, vaid Kuningale kuulekate inimeste kogukond: “Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse…” (s 18). See tähendab, et Jumal muudab seda maailma läbi koguduse - koguduse, mis koosneb ekslikest ning nõrkadest patustest, kellele on andeks antud ning kellele Jeesus on kinkinud Jumala väe. Siimon, kelle nimi on nüüdsest Peetrus, püüab ikka veel aru saada Jeesuse sõnadest, kuid ta on mõistnud et Jeesus on Messias - see, keda terve maailma nii kaua oodanud on.

 

„Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” (s 15)

Selle kommentaari autor: Jo Swinney