Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mitte see, mida oleks oodanud…

Teisipäev, 20. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 16:14-23

Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks
14Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.”
15Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?”
16Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.”
17Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas.
18Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.
19Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”
20Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias.
Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist
21Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.
22Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!”
23Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil.”

“Issand Jeesus, aita mul järgida Sind, ükskõik mis selle hind ka poleks!”

Oleme vaenlase vasturünnakute suhtes kõige haavatavamad oma suurimate vaimulike triumfide ajal. Peetrus oli just äsja avaldanud tervet maailma vapustava deklaratsiooni, mille sisu Jeesuse kinnitusel sai talle avaldada vaid Jumal ise, kuid talle ei jäänud hetkegi selle aupaiste nautimiseks. Oma ekslikus innukuses kaitsta Messiast, sattus ta vastuollu Jumala eesmärkidega, ning sai Jeesuselt kohe seejärel ühe kõige karmima sõitluse üldse!

Mida võis Jeesus sellega mõelda öeldes: “Tagane minust saatan!” (s 23)? Ei olnud ju Peetrus korraga muutunud põrguvürstiks? Jeesus nägi “läbi Peetruse”, nägi Jumala suurimat vaenlast Peetruse sõnade taga, kes tol hetkel mõjutas üli-innuka jüngri mõtteid ning sõnu. Ja kui taoline asi võis juhtuda Peetrusega, siis peame ka meie tõsiselt suhtuma Pauluse hoiatusse: “kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!” (1Kr 10:12).

Mitte kunagi ei esitanud Jeesus oma järgijatele roosilist pilti nende kutsumise kohta. Vastupidi, sellel kutsumisel oli kõrgeim võimalik hind. See mida Tema järgijalt oodati, polnud vähem ega rohkem kui tema elu. Eriliste pühakute jaoks pruugi selline nõudmine kuidagi tähelepanuväärne olla. Aga ka praegusel ajal on tuhandeid tavalisi inimesi, naisi ja mehi, noori ja vanu, kes Jeesuse järgimise eest peavad maksma kõige kõrgemat hinda - andes oma elu. 

Õnneks on see, mida enamuses meilt oodatakse, palju vähem pingutav. Aga sama küsimus on siiski ka meie ees; kas ja kuivõrd oleme valmis jääma surmani ustavaiks? On tõsi, et üksnes Jeesuse veri saab tuua meile lunastuse. Hiinlastel on vanasõna, mis osutab samas suunas: “Inimene, kes on nõus andma oma hinge eest ära kõik, väljaarvatud ta viimane veering, on rumal, sest seesama viimane veering ongi see, mis talle jääb.”

 
“Issand Jeesus, Sina andsid ära enda elu minu pärast! Palun aita mul anda oma elu Sinule.”

Selle kommentaari autor: Emmanuel Oladipo