Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Üllatusest tabatud

Kolmapäev, 21. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 16:24-28

Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist
24Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!
25Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.
26Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks?
27Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.
28Tõesti, ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes näevad Inimese Poega tulevat oma Kuningriigiga, veel enne kui nad maitsevad surma.”

Kas Jumal on sind kunagi üllatanud? Jüngrid olid pidevalt üllatunud Jeesuse tegudest ja sõnadest.

Evangeeliumide jutustuses on Jeesus alates sellest punktist keskendunud oma eesmärgile Jeruusalemmas. Sinnapoole liikudes Ta valmistab oma jüngreid ette ning õpetab neile mis on tema kuningriigi alused, milline on oodatud kuningas. 

Messia - kes peab kannatama ja surema?! See ei sobinud kuidagi selle messiaanlikku juhi kuvandiga, mis jüngritel meeles mõlkus. Surnuist üles tõusma?! Kes see Jeesus õieti oli? (jüngrid polnud mõistnud Jeesuse varasemat viidet  prohvet Joona tunnustähele - s 4, Mt 12:38-40). Ka Peetrus, kes just hiljuti oli Jeesuse kuulutanud Messiaks ja Jumala Pojaks, püüab nüüd Jeesusele tõestada, et too on eksinud (s 22)!

Jüngrite probleem seisnes selles, et kui neil oli tekkinud vale arusaam Messiast, siis oli neil ka vale arusaam sellest, mida tähendas olla Tema järgija. Võtta oma rist enese peake, salata ennast ära, anda ära oma elu - need kõik polnud pildid, mida jüngrid Jeesuse järgimise puhul ette kujutasid. Seda näeme nedevahelisest vaidlusest, kes peaks saama parimad kohad Jumala kuningriigis (Mk 10:35-45). Neil oli väga palju õppida vaja - ja meil ka.

Oleme liigagi harjunud oma elu lahterdama erinevaisse üksustesse (kastidesse): See siin kuulub kirikusse, see käib töö juurde, see õppimise juurde, too seal pereelu juurde, aga see siin läheb Jumalale. Jeesus nii ei õpetanud. Tema ütles otse, et Tema järgimine on raske, see on töö, see võtab kogu su aja, on ebamugav ning sama alandav kui kanda rasket, pinde täis ja verest määrdunud puust risti. Ei tundu ju eriti atraktiivne, miks peaksime seda siis üldse tegema?

Jeesus õpetab, et Tema järgmine ei saa olla meie elu ühe valdkonna täitmine lihtsalt, vaid see nõuab meilt kõik. Kui jääme kinni hoidma omaenese eludest, me kaotame need; kuid sõnakuulelikkuse tasu ületab kaugelt mistahes meie poolt siin elus toodud ohvri  (Mt 16:25-27).

Terve maailma kasuks saamine  - rikkuse, võimu, staatuse, populaarsuse - see kõik võib tunduda väga ihaldusväärsena, aga see pole hoopisku see, mis Jeesust huvitaks. Kõik nimetatu on tühine võreeldes igavese päästega.

 
Mõtle enda elu peale - kõikide erinevate “alade” peale, millest su elu koosneb. Kas Jumalal on neile kõikidele ligipääs? Või hoiad sa teatud alasid vaid iseenesele?

Selle kommentaari autor: Tricia Williams,